Stephen Sirris, leder VIDs Senter for verdibasert ledelse og innovasjon