Ap-medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tuva Moflag, bekrefter at partiet før vedtak av ny bioteknologilov i vår henter frem forslaget om at eggdonasjon også skal gjelde bruk av ferdig befruktede egg. Et flertall av stortingspartiene åpnet for dette i 2018, men KrF fikk senere vetorett i regjering.

– Der det var stortingsflertall i forrige runde vil vi prøve å få gjennom de samme forslagene nå i vår, sier Moflag.

Med embryodonasjon – eller såkalt «dobbeltdonasjon» – kan to foreldre få donert et ferdig befruktet egg – og to andre vil være genetisk opphav til barnet.

Og med Frp ute av regjering, vil Ap også jakte flertall for en annen omstridt teknikk: Mitokondriedonasjon. Da brukes arvestoff fra en tredje person til å reparere genfeil i et befruktet egg. Kritikere reagerer på at det fødte barnet da vil ha DNA fra tre personer.

Tuva Moflag er Ap-medlem av Helsekomiteen. Hun opplyser at Ap har startet prosessen med å få flertall for liberaliseringer – mot regjeringens vilje.
Foto: Peter Mydske, Stortinget
Tuva Moflag er Ap-medlem av Helsekomiteen. Hun opplyser at Ap har startet prosessen med å få flertall for liberaliseringer – mot regjeringens vilje.

Flertall i bakhånd?

Både KrF og helseminister Bent Høie (H) skal være innforstått med at Stortinget i vår vil tvinge gjennom ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige mot deres vilje. Men enda mer radikal bioteknologi kan altså bli vedtatt i samme slengen.

For da forløperen til vårens bioteknologilov – stortingsmeldingen om tematikken – ble behandlet i 2018 var det i innstillingen til saken merknader som ga flertall på flere felt:

• Det gjelder altså embryodonasjon. Ap og SV var i 2018 for – Frp hadde døren på gløtt. Også Venstre var for, men i alle de omstridte sakene er partiet nå bundet til nei av regjeringsplattformen.

• Mitokondriedonasjon – Ap, Frp og SV vil åpne for dette når det medisinske fagmiljøet avgjør at teknikken kan brukes.

• Full tilgang til den såkalte NIPT-testen til sjekk av fosterets helse – ikke bare for kvinner over 38 år. I likhet med eggdonasjon og assistert befruktning har KrF i praksis hatt veto mot dette siden den borgerlige valgseieren i 2013. KrF mener NIPT-testen kan bidra til det partiet kaller «sorteringssamfunnet».

Frp: «kjempeviktig»

Frp er klar til å vedta det siste svært så raskt:

– Å tillate NIPT-testen er kjempeviktig for oss. Det er en risikofri blodprøve som gir kvinner nyttig informasjon om fosteret tidlig i svangerskapet. I de tilfeller hvor avvik hos fosteret ikke er forenelig med liv, vil slik informasjon tidlig bidra til at kvinnen kan slippe belastningen med en potensielt risikofylt senabort, sier Frps helsetalskvinne, Åshild Bruun-Gundersen.

Med Frp utenfor regjering danner opposisjonen ventelig flertall for assistert befruktning for enslige. Endringene i bioteknologiloven behandles i Stortinget torsdag 23. april.

Frps helsetalskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, har alt lovet hjelp til flertall for eggdonasjon. Men partiet har ennå ikke avgjort hvor langt det vil gå i å støtte liberalisering av enda flere omstridte forslag.
Foto: Gorm Kallestad
Frps helsetalskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, har alt lovet hjelp til flertall for eggdonasjon. Men partiet har ennå ikke avgjort hvor langt det vil gå i å støtte liberalisering av enda flere omstridte forslag.

Ap har startet jakten på støtte

Under stortingsdebatten om bioteknologi for snart to år siden advarte helseministeren mot et ja til embryodonasjon. Bent Høie mente Ap og resten av stortingsflertallet i praksis ville åpne for at det fødte barnet fikk fire biologiske foreldre.

Men Aps helsepolitikere er altså i gang med å forberede forslagene som kan snu politikk. For etter Frps utgang av regjeringen er situasjonen i Stortinget ny.

– Vi har startet prosessen. Ap vil være gjenkjennelige, og meningen er å fremme igjen de forslagene vi ikke fikk gjennomført forrige gang, sier Moflag.

Overstyre regjeringen?

Partiet vil be helseministeren om såkalt lovteknisk bistand til flere av forslagene. Da vil de få formulert holdbar lovtekst klar til stortingsinnstillingen før vårens vedtak om bioteknologi gjøres. Eksempelvis kan et ja til eggdonasjon da vedtas direkte – uten nye runder.

– Hvordan alt praktisk utformes vil vurdere i kommende uke. Enten vil vi lage egne lovforslag eller forslag der stortingsflertallet anmoder regjeringen om å legge frem løsninger, sier Moflag.

 

Med embryodonasjon – eller såkalt «dobbeltdonasjon» – kan to foreldre få donert et ferdig befruktet egg – og to andre vil være genetisk opphav til barnet. Overskuddsegg fra prøverørsbehandling kan i enkelte land doneres til par eller enslige kvinner som trenger både egg og sæd fra donorer for å få barn.

SV vippeparti

Skal Ap lykkes i å overkjøre regjeringen om mer vidtgående eggdonasjon, trengs det støtte i Stortinget fra SV og Frp. SV er nå vippeparti i Stortinget i en rekke saker om bioteknologi.

– SV vil ta stilling til de ulike forslagene i vårt arbeid med loven og konkludere før behandlingen i Stortinget, uttaler talsperson Nicholas Wilkinson.

Våren 2018 ønsket ikke SV andre former for eggdonasjon enn ved bruk av overskuddsegg fra IVF-behandling. Men SV-representant Kari Elisabeth Kaski sa til VG nylig at hun håpet SVs ja til eggdonasjon nå blir uten begrensninger.

Dør på gløtt

Frp vil i neste uke ha et internt seminar med fagfolk for å belyse problemstillinger som kan bli aktuelle i forbindelse med den forestående lovbehandlingen i mars. Etter dette blir det klart om Frp støtter Aps linje om liberaliseringer fullt ut.

– Vil Frp stille seg bak et forslag om å tillate embryodonasjon?

– Vi vil se på alle forslag ut fra de standpunktene vi har hatt tidligere. Men jeg ønsker ikke å gå i detalj i omfattende problemstillinger nå. Vi trenger flere tilbakemeldinger fra fagmiljøer, svarer Bruun-Gundersen.

For Frp-talskvinnen gjelder dette også spørsmålet om mitokondriedonasjon.

SV er vippeparti i Stortinget i flere omstridte bioteknologispørsmål. Talsperson Nicholas Wilkinson gir foreløpig ingen signaler om hvordan partiet vil stille seg til stridspunktene.
Foto: Ole Berg-Rusten
SV er vippeparti i Stortinget i flere omstridte bioteknologispørsmål. Talsperson Nicholas Wilkinson gir foreløpig ingen signaler om hvordan partiet vil stille seg til stridspunktene.

KrF: «Ikke noe som er avgjort»

KrFs Geir Jørgen Bekkevold leder Stortingets helse- og omsorgskomité. Han oppholder seg i USA denne uken og kommenterer derfor ikke forslagene Ap har på beddingen.

Men i KrFs leir er holdningen at bioteknologi-saker ikke er tapt før Stortinget formelt har sagt sitt. Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan skrev dette i en tekstmelding til Vårt Land i forrige uke:

– Med den nye situasjonen på Stortinget er det ikke noe som er avgjort før avstemningen er gjort. KrF vil fortsette å jobbe for at det ikke skal bli åpnet for eggdonasjon.

 

LES OGSÅ DETTE OM BIOTEKNOLOGI OG VERDISTRID:

• Etterlyste ja til eggdonasjon og nei til at foreldre kan genteste egne barn

• Frp sikrer trolig ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

• Dette er bioteknologi-endringene som regjeringspartiene er enige om

• Analyse: Frp-utmarsj kan gi KrF real verdi-baksmell

• Høyres Høie refset ja til fire foreldre