Linda Alzaghari mener vi har et skrikende behov for å forebygge radikalisering.