Vi er ute etter unge debattantar som kan setje verdispørsmål på dagsorden og utfordre vante førestellingar. Ein kronikk er naturleg nok faktabasert. Vi føreset gode kunnskapar. Men stemma må gjerne vere personleg, og meiningane tydelege.