Med vindstryker opp mot 380 kilometer i timen er tyfonen Haiyan en av de sterkeste som noen gang er målt. Med voldsom kraft kan den, ifølge lokale myndigheter, ha forårsaket 10.000 omkomne bare i Leyte-provinsen.