Etter at barneminister Solveig Horne ikke ville love vern av ideelle organisasjoner i anbudskjøret, bruker Sp list: