Et flertall i bystyret i Oslo slår fast at særskilte bønnerom eller stillerom ikke er tillatt. Men elever skal fortsatt få låne rom til religiøs og livssynsbasert aktivitet.