Etter at Oslo S mandag morgen åpnet for normal togtrafikk, har det aller meste gått som det skal. Bare ett tog var forsinket.