Norge er det landet i OECD hvor innvandringen øker mest. Fra 2009 til 2010 økte den permanente innvandringen til Norge med 15 prosent. Og tendensen fortsatte i 2011.