Sist veke fortalde Vårt Land at Rikshospitalet har utført ulovlege seinabortar - etter at den sentrale abortklagenemnda hadde innvilga kvinner abort etter veke 22. Helsedirektoratet slo fast at praksisen braut abortlova, og han dermed var ulovleg. Ti kvinner har fått utført ulovlege abortar frå våren 2010 til seinhausten 2011.