Samfunn

Bare 16 prosent sier at de er for dødsstraff, viser en ny meningsmåling.

I meningsmålingen som er utført for Dagbladet, svarer 68 prosent at de er mot dødsstraff. 16 prosent sier at de er for, mens 16 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Overrasket. Andelen som er for dødsstraff, ser ikke ut til å ha økt etter terrorangrepene 22. juli, noe som overrasker dødsstrafftilhenger Jan Arild Snoen.

– Jeg hadde nok forventet at det ville forflytte seg noen prosent, men det ser det ikke ut til å ha gjort. Når en sånn sak som dette heller ikke gir utslag, ligger dette ganske støtt i folket, sier Snoen, som er en av få som har gått ut offentlig og sagt at han er for dødsstraff.