Vårt Land treffer Lars Kjelkenes Giæver på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Siden 1811 har ­biblioteket samlet, bevart og ­tilgjengeliggjort publisert innhold innenfor alle typer medier. For Giæver er dette et ­hellig hus.