Fredag er det to møter i Verdibanken. Først et informasjonsmøte for aksjonærer der styret og ledelsen orienterer om de mange sakene som har fått bred medieomtale de siste ukene: