Samfunn

Generalsekretær Atle Sommerfeldt viser til at den israelske nasjonalforsamlingen behandler et lovforslag som innebærer en kriminalisering av alle som jobber for eller omtaler boikott av Israel og ulovlige bosettinger.

Atle Sommerfeldt karakteriserer dette som nok et grovt forsøk på å kneble ytringsfriheten i Israel.

– Norge må protestere kraftig i mot dette, sier han.

Går sammen. Over 40 israelske menneskerettighetsorganisasjoner har gått sammen for å protestere mot lovforslaget. De omtaler forslaget som et alvorlig forsøk på å strupe handlingsrommet for menneskerettighetsarbeid i landet. Menneskerettighetsorganisasjonene reagerer på myndighetenes definisjon av boikott, som de mener kan ramme selv enkel spredning av informasjon om boikott av ulovlige bosettinger. Konkret pekes det på at det kan medføre en høy bot dersom man publiserer at en politiker som skal delta på en konferanse i utlandet, bor i det okkuperte området.