Første melding om en andefamilie på tur ble ringt inn til politiet i 10-tiden. Meldingen gikk på at den forsøkte å krysse motorveien. Senere ble det klart for politiet at det var snakk om en grågåsfamilie med ni små som hadde vært på tur.