Klima- og forurensingsdirektoratet, Klif (tidligere Sft), anmelder Statoil for ulovlig utslipp av borekaks fra oljefeltet Veslefrikk i Nordsjøen. Kaks er steinmasser og væske som kommer opp når oljebrønner bores. Kaksen inneholder oljerester og kjemikalier. Å injisere kaks tilbake i brønnene er regnet som en god løsning, men Statoil har ikke gjort dette skikkelig, mener Klif.