«Gravkyrkja, med Jesu grav, var vitne til ei blodig hending mellom fransiskanarar og grekarar i går. Det var fleire skada på begge sider. Hendinga var resultatet av ein krangel om kven som hadde rett til å koste golvet i kyrkja».