Ei ny ordning med mentorar er retta mot unge innsette, som ein trur kan vere i fare for å bli radikalisert i fengselet.