– Jeg tror alle som jobber med religion, om det så er moskeer eller kirker, har til felles at de ikke tenker på seg selv, men ofrer egne interesser for fellesskapet.