I år feirer vi 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen i Europa. Om 13 år er det 1000-årsjubileum for den katolske helgenkongen Olav den Helliges fall på Stiklestad. Mange ønsker nå å finne levningene etter mannen som kristnet Norge. Men hvor skal man lete?