Sammen med kollega Marit Skartveit har Kjell Arnold Nyhus ledet tre lang-retreater for fanger i Halden fengsel. Flere av de 20 fangene som har deltatt så langt forteller at de har endret sin livskurs