– Jeg er jo litt skeptisk til dette, for jeg har ikke noe særlig å varte opp med, sier Ole Torp.