Hvis hun har kommet seg ut av Aleppo, sitter Elizabeth Hoff julaften på en kirkebenk i en katolsk kirke i Damaskus. Som i alle kirker over hele verden blir juleevangeliet lest, der vi hører at englene synger om «fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i».