– Den stille majoriteten vil reise seg som en tsunami

Donald Trump kan regne med bred støtte fra evangelikale kristne også ved høstens valg. Det handler ikke bare om abort, men også om en bibelsk tro på enkeltmenneskets frihet og ansvar.

Reportasje

– Gud kan bruke hvem som helst. Noen sier at Trump er korrupt. Men hvis det diskvalifiserer ham, så kan vi ikke stemme på noen andre heller. Vi er alle forkastelige deplorables, som Hillary Clinton sa. Teologisk sett har hun helt rett, vi er alle falne mennesker.

Pastor Peter Ernst rydder bort en kasse fylt av invitasjoner som skal sendes ut til potensielle nye kirkemedlemmer i Kingman i Arizona, en småby som vokste fram rundt et jernbanestopp og som nå er hjem til 29.000 innbyggere.

De seneste årene har menighetens medlemstall sunket. Nå kommer det noen titalls til hver gudstjeneste. Men kvaliteten øker, fastholder pastoren, som viser til at hvis det var om å gjøre å ha flest mulig etterfølgere – så ville jo Jesus selv har vært en mislykket leder på slutten av sin tid på jorda.

Familiefokus

I 2016 stemte 73,7 prosent av velgerne i dette valgdistriktet på Donald Trump.

– Trump er den han er, og han arbeider for å rydde opp i rotet i Washington. Jeg vil ikke framsnakke mannens karakterbrister, men jeg mener han har innfridd løftene han har gitt velgerne, sier pastoren for baptistkirken som for tre år siden endret navn til Family Bible Church – for å tydeliggjøre at de står for et tradisjonelt og konservativt syn på familien og på Bibelen.

– Uten familien som grunnleggende enhet står vi igjen med anarki. Bibelen slår fast at familien er samfunnets fundament. Vi mener Bibelen forteller oss alt vi trenger å vite, og det er ikke noe vi legger skjul på, forklarer pastoren.

Denne vektleggingen av et tradisjonelt, konservativt familiesyn samsvarer med svarene evangelikale amerikanere ofte gir på hvorfor de i hovedsak stemmer republikansk: Det handler om motstand mot abort, likekjønnet ekteskap og utradisjonelle familiestrukturer – og et verdisyn som vektlegger individenes og familienes rett til å ta de valgene som oppleves rett for dem, med minst mulig inngripen fra en sekulær stat.

HØR PODKAST: Hvorfor velger de evangelikale Donald Trump?

---

Den amerikanske 
kristenvelgeren

  • I dag: Evangelikale
  • I denne serien møter vi kristne amerikanere som på forskjellig vis lar troen prege hvordan de vil stemme ved presidentvalget 3. november.
  • Det kristne USA kan grovt sett deles inn i fire kategorier: De evangelikale, de katolske, de afroamerikanske protestantene («historical black protestant») og de protestantiske folkekirkene («mainline protestant»), ifølge Pew Research Center.
  • Omtrent hver fjerde amerikaner regner seg som evangelikale. Disse utgjør nå over halvparten av USAs protestantiske kristne. Evangelikale kristne er vanskelig å definere fra en norsk kontekst. Evangelikale kirker vil typisk ha medlemmer som mener de er født på ny i Den hellige ånd. Menighetene preges ofte av lavkirkelig og uformell form, et bokstavtro bibelsyn og konservativt verdisyn.
  • Southern Baptist Convention og Assemblies of God er de største sammenslutningene av evangelikale kirker. 82 prosent av hvite evangelikale planlegger å stemme på Trump i valget, ifølge en Pew-undersøkelse fra i sommer.

---

Individets ansvar

Men hva har politikk med kristen tro å gjøre? Ganske mye, mener Lisa og Ray Hammond i oljebyen Bakersfield i California – en konservativ, republikansk lomme i den ellers demokratiske delstaten.

– Jeg tror tro har blitt mer avgjørende i politikken på grunn av tema som abort og livets ukrenkelighet. Så det er vanskelig å stemme på et parti som ikke verdsetter dette, sier Lisa, som har fem voksne barn og jobber i en offentlig barneskole.

– Også vektleggingen av personlig ansvar er i tråd med Bibelen, fortsetter ektemannen Ray, som jobbet som pastor, fram til en rekke operasjoner på stemmebåndet svekket stemmen så mye at han måtte slutte. Nå jobber også han i den offentlige skolen.

– Bibelen pålegger kristne å ta hånd om enker og foreldreløse. Men det står også at «den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise». Jeg mener ikke være krass, men vi har folk i USA som lever på bekostning av en kultur preget av overdrevet medfølelse, og uten vektlegging av personlig ansvar. Det er ikke en bibelsk medfølelse, men en holdning som fører til at vi har folk i 20-årene som bor på gata og er avhengig av heroin, fortsetter han.

Det er mennesker som bekjenner seg til kristendommen som er mer liberalt innstilt, men den formen for kristendom er kun et skall

—   Ray Hammond, tidligere pastor

En hul kristendom

Ekteparet er frustrert over at de finner sprøytespisser etter narkomane i nabolaget sitt – som ellers preges av velstelte hager med skilt som gir støtte til det lokale football-laget Bakersfield Drillers.

Bak huset står et stort lekeapparat, som barnebarna bruker når de er på besøk. Ray har gjort det gamle studieværelset sitt over garasjen om til en utleieleilighet, med bokhyller smekkfull av kristne bøker.

– Hvordan ser dere på kristne som mener at det er en plikt å hjelpe de som trenger det - har de misforstått?

– Mange bruker kristendommen som et sosialt og moralsk rammeverk. Det er den for oss også, men vi ser troen først og fremst som en åndelig sannhet, som handler om at mennesket er født i synd, og hvis man ikke tar imot Jesus som sin frelser vil man dø i synd og tilbringe evigheten fraskilt fra Gud. Så ja, det er mennesker som bekjenner seg til kristendommen som er mer liberalt innstilt, men den formen for kristendom er kun et skall, sier Ray.

– Mange lurer på hvordan Trump kan ha så stor støtte blant kristne etter alle tingene han har sagt og gjort?

– Jeg tror ikke han er noe særlig annerledes enn andre politikere som har vært utro og gjort det ene og det andre. Vi så ikke etter en moralsk mann, men en mann som vet hvordan man styrer landet vårt og kjemper for sakene vi er opptatt av. Men vi ville aldri ønsket å ha ham som pastor, for det er han ikke kvalifisert til, sier Lisa.

Ekteparet nevner knippe saker som de hvor de mener deres kristne tro og verdigrunnlag dulter dem i retning av å stemme på det republikanske partiet: Lavere skatter, personlig frihet, kutt i sosiale programmer, stor valgfrihet når det gjelder helse, og mindre statlig kontroll over privatlivet.

– Hva tenker dere når kristne sier de ønsker mer av disse tingene, og at finner støtte for det i troen sin?

– Jeg er svært uenig med konklusjonene deres. Men jeg kan se at det også går an å tenke slik, sier Ray.

I en e-post til Vårt Land skrev ekteparet i begynnelsen av august at de ikke ønsker å gi mer utfyllende kommentarer om situasjonen i USA etter koronautbruddet og Black Lives Matter-demonstrasjonene, fordi mennesker kan få «sitt rykte og livsgrunnlag ødelagt av å gå imot strømmen».

Men de skriver at de har blitt «enda mer overbevist om at Trump må vinne valget i 2020».

Black Lives Matter

Også Peter Ernst i Arizona mener å se at liberale kristne håndplukker bibelsitatene som oppfordrer til gode gjerninger, mens de dysser ned det den sier om personlig ansvar.

– De er ikke ærlige i sin tilnærming til Bibelen. Når det handler om å hjelpe de fattige, så er tanken deres at en tro uten gjerninger er en død tro. Men folk glemmer at et slikt bibelvers ikke står alene, for eksempel står det også at den som ikke arbeider heller ikke skal spise. Det høres kynisk ut, men kanskje Gud skapte sult for å motivere mennesker. Når vi handler ut fra kjærlighet, så er det også riktig å holde folk ansvarlig for sine gjerninger, sier pastoren, og skynder seg å legge til:

– Men kan vi lære å vise mer medfølelse? Absolutt. Og hvis det er mennesker som lider i mitt lokalsamfunn? Da er jeg forpliktet til å hjelpe. Det vil de fleste religiøse mennesker være enig i.

United States Cencus Bureau beskriver Kingman som en by hvor 90 prosent av befolkningen er hvit, mens under 2 prosent er svart. Vårt Land besøkte byen før korona-utbruddet og før politidrapet på George Floyd utløste massive demonstrasjoner over hele USA. Også i Kingman markerte noen titalls demonstranter i sommer sin støtte for Black Lives Matter-bevegelsen, i park i byens sentrum.

På e-post til Vårt Land oppsummerer pastor Peter Ernst sin holdning med slagordet «All Lives Matter».

– Det vil enhver fornuftig og gudfryktig person være enig i. Selvfølgelig har svarte liv betydning! Men denne organisasjonen handler ikke lenger om å løfte fram svarte liv. Hvis dette var poenget ville de kjempet for de millioner av svarte babyer som blir abortert bort, skriver pastoren – og legger til at bevegelsen også burde vært mer opptatt av det høye antallet afro-amerikanske familier uten tilstedeværende fedre, og det høye antallet drap i den afro-amerikanske befolkningen.

Mener korona behandles som svartedauden

Nå er pastoren i Kingman frustrert over det han mener er en overreaksjon på utbruddet av korona-viruset, som han mener blir håndtert som om det var selveste Svartedauden. Han er opprørt over at kasinoer og barer får holde åpent og at det tillates store demonstasjoner, mens folk ikke får gå i kirken eller besøke sine nærmeste på sykehus.

– Dette er tydelig hykleri fra de på venstresiden. Fornuftige folk på høyre- og venstresiden er lei av hele greia og vil gi tydelig uttrykk for det i valget 3. november. Jeg ser for meg at disse bekymringene fordufter etter valget, men at et nytt hysteri da blir skapt for å skape frykt og panikk blant befolkningen.

Family Bible Church holdt stengt utbruddets første uker. Nå holder de igjen ordinære gudstjenester, uten at det har bydd på problemer, forteller Ernst. Menigheten har også startet en egen Youtube-kanal, som blant annet følges av eldre som holder seg hjemme.

– Har korona-utbruddet og myndighetenes håndtering av det gjort noe med dine politiske oppfatninger?

– Nei. Jeg er enda mer for det ufødte liv, for tro, for landet, for fornuft og for sannhet. I motsetning til hva de falske meningsmålingene gir uttrykk for, er de fleste amerikanere opprørt over løgnene, korrupsjonen, over hatet mot vårt elskede land og mot lov og rett. Den stille majoriteten vil reise seg som en tsunami ved valget, spår pastoren.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Reportasje