Så mange nordmenn går i kirka på julaften

Over en halv million nordmenn gikk til gudstjeneste på julaften i fjor. Men i hvilket bispedømme er det størst dekning?

Reportasje

Julaften er den dagen i året da aller flest nordmenn går i kirka.

I medlemsundersøkelsen som Den norske kirke gjennomførte i mai i år, svarte 23 prosent av de spurte medlemmene at de gikk i kirka på julaften. Bare begravelse, dåp, konsert og besøk på kirkegården kommer over julaftengudstjeneste på lista over når folk bruker kirka mest.

Stemmer ikke med statistikken

Men en meningsmåling stemmer ikke alltid overens med virkeligheten.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det kun var 14,4 prosent av medlemmene som faktisk gikk i kirka på julaften i 2018.

En av ti nordmenn

Like fullt: En halv million nordmenn gikk til gudstjeneste i Den norske kirke på julaften i fjor. Det er én av ti nordmenn.

Tallene viser en liten nedgang fra året før, men nedgangen er likevel ikke så stor hvis vi sammenligner med utviklinga av antallet deltakere på gudstjenester resten av året.

Dessuten har antallet julaftengudstjenester i Den norske kirke vært økende de siste åra.

Men i hvilket bispedømme går flest i kirka på julaften? Og i hvilket bispedømme er andelen størst?

Først noen nøkkeltall: 

Stabil andel som går i kirka på julaften

Gudstjenestedeltakelsen er generelt synkende, og det gjelder også på julaften.

Men denne dagen er tallene likevel ganske stabile.

Andelen  kirkemedlemmer som går i kirka på julaften, har ligget mellom 14 og 15 prosent de siste ti årene, bortsett fra i 2011, da besøkstallene fikk et lite hopp og over 15 prosent av medlemmene i Den norske kirke besøkte kirka på julaften.

Flere gudstjenester i året 

Antallet gudstjenester på julaften har derimot økt de siste åra.

Bare Tunsberg bispedømme hadde færre julaftengudstjenester i 2018 enn de hadde i 2005. I alle de andre bispedømmene har antallet økt.

Flest besøkende i Bjørgvin 

Bjørgvin bispedømme har flest besøkende i sine kirker på julaften.

De er også det bispedømmet som hadde desidert flest gudstjenester på julaften i 2018, med 319 gudstjenester totalt. Det er 64 gudstjenester mer enn i Borg, som er andreplass på lista.

I denne grafen er det mulig å se det såkalte bibelbeltet, som tradisjonelt har strukket seg over Sørlandet, opp forbi Agder og inn i Hordaland. Det er også her deltakelsen på julaftengudstjenestene er høyest.

Bjørgvin er for øvrig landets nest største bispedømme, målt i antall medlemmer.

Nord-Hålogaland har færrest deltakere i landet, men de er også landets minste bispedømme målt i antall medlemmer.

Størst andel i sørvest

Agder og Telemark er det bispedømmet der størst andel medlemmer går til gudstjeneste på julaften, etterfulgt av Stavanger og Bjørgvin.

Også dette kan tyde på at bibelbeltet fortsatt gjør seg gjeldende.

Lavest andel medlemmer går til gudstjeneste i Borg, som er landets største bispedømme målt i antall medlemmer.

På landsbasis viser gjennomsnittet at 14,4 prosent av medlemmene går til gudstjeneste på julaften.

Trangest i Oslo, romsligst i nord

I snitt er det 229 deltakere på en julaftengudstjeneste i Den norske kirke. Det er størst kamp om plassene i Oslo, der det er 329 deltakere i snitt per gudstjeneste, og det er romsligst i Nord-Hålogaland, der det i snitt er 156 deltakere per gudstjeneste.

I Oslo er det også færrest gudstjenester per medlem, og hvis det hadde vært 100 prosent oppmøte, ville det vært over 2.500 deltakere på hver gudstjeneste i Oslo, men bare 1150 på gudstjenestene i Nord-Hålogaland.

Til slutt kan det være verdt å nevne at folk forflytter seg mye i jula, og at mange nok går i kirka et annet sted enn der de er registrert som medlemmer.

Dessuten er det mange som går til gudstjeneste i andre kirkesamfunn enn Den norske kirke, så dette er ikke det hele bildet.

Kanskje du også er interessert i disse sakene?

Slik bruker medlemmene Den norske kirke

Én av fem er skeptiske til kristne

Det tydeligste trekket i norsk religiøst liv, er økende ikke-deltagelse.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje