Eks-vitne: Jehovas vitner hvitmaler

Jan Frode Nilsen ble så opprørt at han fikk vansker med å puste, da han leste hva Jehovas vitner-ledelsen skrev til Fylkesmannen.

Reportasje

– Ledelsen i Jehovas vitner lyver åpenlyst og tråkker på tusenvis av eksvitner som faktisk har mistet familien sin. De skriver at familiebånd fortsetter som normalt, men de vet at det er en løgn. Da kjenner jeg det i hele kroppen at jeg ikke kan late som ingenting, sier Jan Frode Nilsen (42).

Han ble født i en Jehovas vitne-­familie og har vært medlem i over 35 år. For første gang står han frem med sin erfaring.

Han forteller om en barndom som var preget av plikter, stramme regler og ikke minst en konstant frykt for å bli utstøtt.

Fikk ikke sove

– Jeg kjenner på en flamme inni meg – at jeg ikke kan la dette svaret fra Jehovas vitner stå for seg selv. Jeg fikk ikke puste før jeg fikk sendt mitt eget brev til Fylkesmannen.

Ved en utmelding eller en ekskludering er det flere historier om at familiemedlemmer, som fortsatt er med i menigheten, bryter kontakt med den «frafalne».

I en redegjørelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken mener Jehovas vitner at det ikke stemmer.

«Hvis en i vårt trossamfunn velger å delta i et politisk valg ved å stemme, vil Jehovas vitner se det slik at den personen selv har valgt å forlate trossamfunnet. [...] Utover det kan han eller hun også snakke med og omgås den nærmeste familien normalt.»

---

Stemmenekt-saken

 • I august meldte Vårt Land at Jehovas vitner som stemmer ved politiske valg kan bli ekskludert av trosamfunnet.
 • Tros og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til avisen at praksisen er kontroversiell, og kan være et grunnlag for å trekke statsstøtten.
 • Årlig mottar trossamfunnet rundt 14 millioner kroner i støtte.
 • Kort tid etter avsløringen ber Ropstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus å gjøre en vurdering av statsstøtten til Jehovas vitner.
 • I oktober mottar Fylkesmannen en skriftlig redegjørelse der Jehovas vitner hevder mediene har «feilinformert».
 • De sier at medlemmer som stemmer blir utmeldt, men hevder at familiemedlemmer ikke trenger å bryte kontakt med utstøtte hvis de stemmer ved valg.
 • Det mener flere tidligere vitner er løgn.

---

Egen erfaring

– Ledelsen i Jehovas vitner hvitvasker utstøtelsesdoktrinenog later som om den ikke eksisterer, sier Jan Frode Nilsen.

Han mener at Jehovas vitner fornekter virkeligheten ovenfor Fylkesmannen og at trossamfunnet har oppgitt falsk informasjon for å sikre at de fortsatt får statsstøtte.

– Det er ingen som vil forby Jehovas vitner. Dette handler om at statsstøtten deres er truet fordi de utstøter mennesker, og i sitt forsøk på å sikre til seg pengene, fornekter de sin egen doktrine, sier han.

– Du har aktivt delt mange kritiske artikler om trossamfunnet på internett. Driver du en kampanje mot Jehovas vitner?

– Jeg er ikke imot Jehovas vitner, mange mennesker jeg er glad i, er fortsatt vitner. Jeg er for informasjon og offentlig opplysning. De utstøter og kutter kontakt med barn, og da må de stå for det. Folk må få vite sannheten.

Nilsen kjenner mange eks-vitner med lignende erfaringer som ham selv.

– Jeg føler selv at jeg snakker på vegne av vitner. Mange av dem følger utstøtelsesdoktrinen fordi de føler det er en viktig test på deres lojalitet til Jehova. Jeg kjenner mange Jehovas vitner som virkelig sørger over tapet av sine nærmeste, men de gjør det fordi Vakttårnet ber om det, sier han.

SINT: Jan Frode Nilsen var en gang et engasjert medlem av Jehovas vitner. I alder av 17 år lot han seg døpe.

---

Utdrag fra Jehovas vitners offisielle svarbrev til Fylkesmannen

 • «Hvis en i vårt trossamfunn velger å delta i et politisk valg ved å stemme, vil Jehovas vitner se det slik at den personen selv har valgt å forlate trossamfunnet. Det vil derfor bli gitt en kort opplysning i menigheten som lyder: «[Personens navn] er ikke lenger et av Jehovas vitner.» Men personen er fortsatt velkommen til å overvære religiøse gudstjenester, sitte hvor som helst han eller hun ønsker i Rikets sal (Jehovas vitners møtelokale), og være med på å synge religiøse salmer. Utover det kan han eller hun også snakke med og omgås den nærmeste familien normalt (den eneste religiøse begrensningen er å drøfte emner av trosmessig/religiøs karakter).»

---

Døpt til et vitne

Jan Frode Nilsens foreldre konverterte til trossamfunnet på 1960-tallet. Som 17-åring lot han seg døpe til å bli et fullverdig vitne av Jehova.

Nilsen fikk aldri gå på fotballtrening fordi de kolliderte med møter i Rikets sal. Familien feiret ikke bursdager eller andre offentlige høytider.

Det var forventet at alle aktive Jehovas vitner dro på møter i Rikets sal minst tre ganger i uken, forteller han.

Ifølge Nilsen har Jehovas vitner ikke lov til å drikke for mye, røyke, eller ha sex før ekteskap.

Etter hvert som han ble eldre, måtte han følge flere regler og oppfylle flere forventninger. Som barn følte han ikke at han skilte seg ut. Han lekte med de andre ute på gata. Det endret seg da han ble tenåring. Å være ung, full av hormoner og samtidig ha så mange regler, utfordret ham og mange andre ungdommer i menigheten.

READ IN ENGLISH: 

Jehovah's Witnesses risk exclusion if voting in elections

Alle kjente til noen som hadde blitt ekskludert. Så frykten for å gjøre noe galt er konstant.

—   Jan Frode Nilsen

Ekskludering

Straffen for regelbrudd opplevde han som brutal. Man risikerer å bli ekskludert.

På Jehovas vitners egen hjemmeside ligger det informasjon om hvordan det er forventet at en familie skal behandle et ekskludert medlem. En video viser hvordan en kvinne blir utstøtt fordi hun har sex før ekteskapet.

– Alle kjenner noen som er blitt ekskludert. Så frykten for å gjøre noe galt, er konstant. De aller fleste som blir ekskludert, er folk som har blitt tatt for å gjøre noe Jehovas vitner mener synd, sier Jan Frode Nilsen.

Det er også en plikt å melde inn andres regelbrudd. Hvis ikke, risikerer man samme straff, ifølge ham.

– Å bli ekskludert betyr at familien ikke får lov å ha kontakt med deg. Instruksen er at hvis et ekskludert familiemedlem ringer, må man avvise anropet. De ekskluderte skal føle at de ikke er en del av fellesskapet, slik at de til slutt ønsker å bli gjenopptatt, hevder Nilsen.

Tvilen vokste

Han begynte å stille spørsmål rundt teologien allerede i ungdomstiden. Etter hvert vokste tvilen. Og han sluttet med forkynning fra dør til dør på eget initiativ.

– Å oppdage virkeligheten utenfor Jehovas vitner var som å våkne opp. Jehovas vitner er altoppslukende. De skriver at de har sannheten med stor S, sier han og sammenligner opplevelsen med filmen Matrix, der hovedpersonen våkner opp fra en kunstig virkelighet styrt av datamaskiner.

---

Jehovas vitner

 • Et kristent trossamfunn med 8,3 millioner medlemmer globalt.
 • Religionen er grunnlagt av Charles T. Russell i USA på 1870-tallet, og de har hovedkontor i New York, USA.
 • De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova).
 • Bibelen tolkes som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
 • Jehovas vitner praktiserer eksklusjon – en omstridt praksis som blir kritisert av dem som står utenfor menigheten, da det også medfører at ingen i menigheten kan ha kontakt med den utstøtte.
 • Kilde: SNL

---

– Gisselsituasjon

Han satt lenge stille i båten. Men da han fikk barn, ble alt tydelig. I dag er han fortsatt et registrert medlem i trossamfunnet.

Jehovas vitner mottar årlig statsstøttetilskudd for hans medlemskap. Det til tross for at han ikke har vært i Rikets sal på fem år.

– Hvis jeg skal melde meg, ut blir jeg behandlet akkurat som en ­utstøtt. Det finnes ingen ­ærbar vei ut. De har ­konstruert en gisselsituasjon, sier han.

Jan Frode kjenner mange som også forsøker å fase ut medlemskapet sitt istedenfor for å inngå et direkte brudd med familien.

Så lenge vedkommende er registrert som et offisielt medlem av Jehovas vitner kan familiemedlemmer ha kontakt. Det er ikke kjent hvor mange som er «passive medlemmer» av trossamfunnet.

LES MER: 

Jeg kjenner på en flamme inni meg – at jeg ikke kan la dette svaret fra Jehovas vitner stå for seg selv.

—   Jan Frode Nilsen

– Ikke mer å tape

De siste ti årene har han vært mer og mer åpen om sine erfaringer som vitne. Han har blant annet latt seg intervjue anonymt av en rekke medier.

En høstdag i år er det noen som oppdager hans twitterkonto der han har delt kritiske artikler om Jehovas vitner. Så tikker tekstmeldingene inn – en etter en tar familiemedlemmene kontakt.

– De konfronterte meg med twitterinnleggene. Flere skrev at de må og vil kutte kontakt med meg.

– Hva følte du da du leste tekstmeldingene fra familien din?

– Først ble jeg trist. Så ble jeg lettet.

Jehovas vitner sterkt uenig i kritikk

Ledelsen i Jehovas vitner Norge vil ikke imøtegå Jan Frode Nilsens anklager, men viser til bok de selv har gitt ut.

Vårt Land har bedt trossamfunnet svare på en rekke spørsmål i forbindelse med at Jan Frode Nilsen hevder at de snakker usant i en redegjørelse til Fylkesmannen.

I en kortfattet e-post til Vårt Land skriver deres talsperson, Dag-Erik Kristoffersen, at de ikke ønsker å kommentere Nilsens påstander på annen måte enn at de er «sterkt uenig i det som blir hevdet.»

– Sagt tidligere

Kristoffersen skriver at de ikke har skrevet noe til Fylkesmannen som ikke tidligere har blitt nevnt i deres skrifter.
I redegjørelsen til Fylkesmannen påstår trossamfunnet at et vitne som bruker sin stemmerett blir utmeldt av menigheten, men kan likevel få omgå med sin familie som normalt.

Det er skjønnmaling av utstøtelsesdoktrinen, mener eksvitnet Jan Frode Nilsen. Han forteller at i virkeligheten må familien bryte all kontakt med den utmeldte – akkurat som i en utstøtelse.

Henviser til egen bok

I e-posten til Vårt Land henviserJehovas vitner til boken Bevar dere selv i Guds kjærlighet, en av trossamfunnets egne publikasjoner. Der står det at Jehovas vitner ikke skal omgås utstøtte. I kapittelet som omhandler ekskludering: «Hvordan man bør behandle en som er ekskludert» står det:

«‘Ta ikke imot ham i deres hjem og hils ikke på ham. For den som hilser på ham, er delaktig i hans onde gjerninger.’ Vi har ikke noe åndelig eller sosialt fellesskap med ekskluderte personer.»

LES MER: 

Inaktive medlemmer av Jehovas vitner lever i limbo, de kan ikke melde seg inn i politiske partier eller andre trossamfunn

Den norske stat kan bli ansvarlig for stemmenekt

Jehovas vitner forsvarer eksklusjoner i svarbrev til Fylkesmannen

Offer for en «gisselsituasjon»

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje