– Venstre har brutt med sentrum

Trygve Slagsvold Vedum blåser av sentrum
samarbeid. Han mener Venstre har brutt med folkestyretradisjon.

Reportasje

– Jeg skal ikke holde et foredrag, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Du holder jo et foredrag.

– Ja, ler Sp-lederen.

Tema for foredraget? Folkestyretradisjonen han mener Senterparitet står i – og at Venstre har brutt med.

Sp satt galluprekord

Torsdag satt Sp galluprekord i Vårt Land med 18,1 prosent. I dette intervjuet sier Sp-lederen:

• Nei til planer om et mer samkjørt rødgrønt regjeringsalternativ før stortingsvalget i 2021.

• Nei til SV-politikk om slutt på «velferdsprofitører».

• Nei til muligheten for et revitalisert sentrum.

På kontoret på Stortinget fortsetter Vedum historietimen. Sps vinnerformel har vært å spisse en gammel sentrumstradisjon, mener han.

– Vi har vært flinkere til å si hva som er grunnverdiene våre. Kjernesakene har vært tjenester nær folk og nasjonalt eierskap til naturressurser. Det er ikke revolusjonær politikk. De klassiske sentrumssakene har nettopp handlet om folkestyre, tjenester nær folk og å tøyle markedskreftene, sier Sp-lederen.

LES OGSÅ: Sp setter galluprekord og slår valgresultatet fra 1993

Vedum avviser alt snakk om samarbeid i sentrum

Konflikten mellom folkestyre – ofte lokalt folkestyre – og sentralmakt er en rød tråd i norsk politisk historie, mener Vedum.

Fra formannsskapslovene (1837), via unionsoppløsningen (1905) og konsesjonsloven (1918), til

EU-avstemningen til dagens debatter – historien gjentar seg.

I denne konfliktlinjen har Venstre brutt med sentrums folkestyretradisjon, mener Sp-lederen.

– De har glemt hele den tradisjonen. Alle beslutningene de er med på går mot den, sier Vedum.

Venstre har glemt hele sentrumstradisjonen.

—   Trygve Slagsvold Vedum

Sps vekst fører til at de tre gamle sentrumspartiene samlet står sterkere enn på mange år. De kaprer hver fjerde stemme. Men Vedum avviser enhver tanke om tilnærming i sentrum.

– Det passer bedre på et seminar. Vi har så ulike løsninger i hverdagspolitikken. Venstre har vært den sterkeste pådriveren for kommunereformen sammen med Høyre og Frp. Det er et grunnleggende brudd med den tradisjonen, sier Vedum, som legger politireformen til regningen.

KrF er «mye mer delt», men har også vært med på «sentraliseringsreformer», mener han:

– De har bremset litt, men er redd for å bli stemplet som gammeldags. En del av KrF er nok enig med oss, men de mangler selvtillit. Da går det nedover ved valg. I kjerneområdene til KrF vil ikke folk ha sentralisering.

Sp vil ikke avklare regjeringssamarbeid før 2021

I 2021 vil det være åtte år siden maktpartiet Sp satt i regjering. Nå er «den lange valgkampen» i gang.

– Hva blir Sps vei fram mot valget?

– Arbeid med organisasjonen og saker, sier Vedum.

– Det blir altså ingen samkjøring av samarbeid før 2021?

– Vi har vår linje, andre sin. Vi har vært tydelige på at vi ønsker en Sp/Ap-basert regjering. Saker blir det drivende fremover. Der kan vi samkjøre oss.

– Men vi kommer ikke til å se an avklart konstellasjon?

– Vi er ulike partier med ulike interesser. Det er en styrke at stadig flere grupper ser Sp som sitt verktøy.

– Er du åpen for å orientere deg mot høyre hvis de rødgrønne taper valget?

– Det er ikke et poeng med makt hvis vi er uenig i politikken, svarer Vedum.

Vil ikke støtte  et SV-krav om nei til «velferdsprofitører»

Sp-suksess til tross – Arbeiderpartiet og Sp vil etter alt å dømme være avhengig av minst ett parti til for å få flertall i 2021. Gitt begges kjølige holdning til Miljøpartiet De Grønne, må partneren trolig være SV.

– Hvorfor nevner du ikke SV som samarbeidspartner? I «folkestyre-sakene» du nevner står jo de oftere på deres side enn Ap gjør?

– Fordi vi mener vi har best mulighet for gjennomslag i skjæringspunktet mellom Sp og Ap. Det bestemte landsmøtet i 2017, svarer Vedum.

Nei til kommersiell velferd blir litt for svart/hvitt.

—   Trygve Slagsvold Vedum

På spørsmål om hvordan det vil være for Sp å bli avhengig av et SV som kan kreve et tvert nei kommersielle velferdsaktører, svarer Vedum slik:

– Jeg ønsker ikke økt kommersialisering av offentlig sektor. Jeg er helt enig med SV i at vi ikke skal sende store penger ut av landet til multinasjonale konsern.

– Så du er på linje med SV om at man bare bør ha offentlige og ideelle aktører?

– Det blir litt for svart/hvitt. Vi skal ha mest mulig offentlige og ideelle, men det finnes mange løsninger lokalt. At en privatperson driver en barnehage kan være kjempebra.

– Du vil ikke være med på å si stopp for kommersielle?

– Nei, og det er et ladet ord. Mange går så vidt med overskudd og er i praksis ideelle.

Varsler «lykkelig skilsmisse» for Troms og Finnmark

Hvis dagens rødgrønne styrkeforhold varer
til 2021, skal Sp ha større gjennomslag i regjering, fastsår Vedum.

– Da kan vi ha en lykkelig skilsmisse mellom Finnmark og Troms og i Viken. Og vi vil satse på lokalpoliti og pendlere. Overskriften blir «styrkede lokal­samfunn».

– Er du redd for å skuffe velgere etter å ha vært så tydelig i så mange konkrete saker?

– Jo, men ikke fordi jeg har vært tydelig. Poenget med politikk er å mene noe, så folk kan ta et valg. Så bruker vi makten vi får til å få gjennomslag.

Sp har kritisert regjeringen for å øke avgifter. Men Vedum er ikke enig om at det ståstedet kan gjøre det vanskelig å innfri forventninger.

Han mener kommentariatet har godtatt «premisset fra regjeringen» om at reversering og små enheter er fordyrende. Vedum mener det er motsatt. Sentralisering gir økt statlig konsulentbruk og byråkratisering.

Interessert i sentrum i norsk politikk? Da anbefaler vi:

Berit Aalborgs kommentar om at velgerne strømmer til sentrum.  Hva vil sentrumspartiene gjøre med det? 

• Er Miljøpartiet De Grønne et sentrumsparti? Vårt Land har gått opp MDGs historie. Døm selv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Reportasje