Suppe, såpe og en varslingssak

«Framtiden må bli bedre skal jeg holde ut», skrev Fretex-sjefen. Mandag møter Fretex i retten, saksøkt for ulovlig oppsigelse. Dette er historien om hvordan én e-post ble til en alvorlig varslingssak.

Reportasje

«Behandlingen varslerne i særdeleshet utsettes for av Frelsesarmeens øverste ledelse er uvirkelig [...] Det hele er så absurd at jeg er mer lamslått enn sint», skriver Per Yngve Monsen på sin blogg om Fretex' ledere.

I 2016 varslet Monsen om det han mener er svært kritikkverdige forhold på sin daværende arbeidsplass i Fretex. Han varslet sammen med tre andre ledere i Fretex Øst-Norge.

Varslerrollen er ikke ny for ham. Per Yngve Monsen er også kjent som «Siemens-muldvarpen»: Mannen som varslet i Siemens-saken for femten år siden – da om at Siemens skulle ha overfakturert Forsvaret flere millioner kroner.

Det endte med at arbeidsplassen ble omorganisert, og Monsen mistet stillingen. Han gikk så til retten. Monsen vant saken, og i 2008 fikk han Fritt Ords pris. Nå står han i stormen igjen.

Monsen mener Fretex har fjernet stillingen hans som en ulovlig gjengjeldelse av varslingen i 2016, og krever økonomisk erstatning. På mandag møtes partene i retten. Monsen støttes av et betydelig antall Fretex-ansatte, som mener bedriften både knebler og overvåker dem.

Vårt Land har prøvd å forstå hvordan det gikk til.

Kommende jordskjelv

Det er imidlertid ikke Monsen som er den opprinnelige varsleren – det er Fretex' tidligere kjedesjef, mannen som tidligere hadde overordnet ansvar for alle Fretex-butikkene.

Han har bedt om å holdes anonym, et ønske Vårt Land etterkommer.

I 2014 sender kjedesjefen en e-post som skal bli starten på en snøball av en varslingssak. Måten Fretex behandler ham på ender med et nytt, eget varsel, der Monsen tar over varslerrollen.

Vårt Land har fått tilgang til meldinger og e-poster mellom de involverte, møtereferat, samt en granskningsrapport med korrespondanse mellom partene.

Fra Fretex er det kun styreleder Lindis Evja og kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo som har villet uttale seg. Konsernsjef Trond Ivar Vestre har henvist til Gjermundbo.

Mål og metode

Det hele starter i mars 2011. Trond Ivar Vestre blir ansatt som ny konsernsjef i Fretex. Hans oppdrag er å styrke Fretex i konkurransesituasjonen på gjenbruksmarkedet. Inntil da har han vært daglig leder i Fretex Vest-Norge. Ut ifra det Vårt Land forstår, har Vestre ord på seg for å styre med hard hånd – også i tidligere jobber. Dette er ikke noe nåværende styreleder Lindis Evja har kjennskap til.

– Vestre var den beste kandidaten, og vi hadde gode erfaringer med ham. Styret mente og mener fortsatt at han er en god leder for Fretex, sier Evja.

Under Vestre setter ledelsen i Fretex nye, svært ambisiøse omsetningsmål – blant annet 10 prosent årlig vekst. Kjedesjefen, som har overordnet ansvar for alle Fretex-butikkene og er direkte underlagt Vestre, mener målene er helt urealistiske. Han føler de er tredd nedover ham, og mener de skaper en kultur av stressede ansatte som ikke klarer å oppnå målene uansett hvor hardt de prøver.

Han bestemmer seg for å si ifra.

Den første e-posten

Seint den 15. desember 2014 sender kjedesjefen en e-post til daværende styreleder i Fretex, Jan Peder Fosen, med nestleder Thorgeir Nybo i kopi. Den er merket «Fortrolig mail».

Fosen møtes av en lang, fortvilet utblåsning om Vestre og hans nye økonomiske mål. Kjedesjefen beskriver «overkjøring, tøff holdning, krevende formulering og samarbeidsform» fra Vestre. Konsernsjefen har ikke tillit til hans kompetanse om butikkdrift, hevder han, og etterlyser en lederstil «preget av mer åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet. Kjerneverdiene».

Han ber innstendig om at e-posten holdes hemmelig for Vestre. Kjedesjefen kaller ikke denne e-posten spesifikt for et varsel, men skriver at «framtiden kan og må bli bedre skal jeg holde ut». Han vil ha et møte med Fosen for å diskutere veien videre. «La meg høre fra deg», avslutter han.

Fosen svarer ikke.

---

Dette er saken

 • I 2016 varslet Per Yngve Monsen og tre andre ledere i Fretex Øst-Norge om det de mente var trakassering og dårlig behandling av en tidligere kjedesjef.
 • Saken ble gransket av advokatfirmaet Grette, som konkluderte med at ingenting ulovlig hadde skjedd.
 • Monsen eskalerte varslingen til øverste leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene i april 2017.
 • 1. januar 2018 ble Fretex omorganisert.
 • Stillingen til Per Yngve Monsen forsvant, og han mener dette er et resultat av at han varslet. Monsen saksøker nå bedriften for ulovlig oppsigelse.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett 14. januar, og er satt til å vare i to uker. Fretex har ikke villet gått i detaljer før rettssaken.

---

Den falske fromheten er til å ta og føle på.

—   Per Yngve Monsen, på sin blogg

To valg

I april 2015 sender kjedesjefen en ny e-post – denne gangen til både Fosen, Vestre og Nybo. Igjen uttrykker han sin skepsis til Fretex' ambisiøse mål.
Fosen svarer at dette må tas med administrasjonen, ikke styret. I mai innkalles kjedesjefen til et møte med Vestre, som har vært utsatt lenge. Selv om kjedesjefen gruer seg, tror han det kan føre til noe konstruktivt.

Men møtet tar en ganske annen vending. I Vestres møtereferat fremkommer det at ingen av de to har tillit til hverandre. Vestre opplever det som å bli dolket i ryggen at kjedesjefen går til styret med sine synspunkter. Dermed gir han kjedesjefen to valg: Én, innrette seg og «bygge opp ny tillit» - eller to, fratre sin stilling.

Kneblet

Kjedesjefen føler seg fanget i en umulig situasjon. Han mener Vestre bruker «makt fremfor åpenhet og dialog», og kjenner seg kneblet. Fortvilet går han igjen til styreleder Fosen og ber om råd.

Fosen er i en knipe. Han synes dette ser ut som en personalsak mellom Vestre og kjedesjefen, og oppfordrer sistnevnte til å heller snakke med noen i personalavdelingen. Samtidig skjønner han at Vestre trenger å vite hva som skjer. Fosen nøler. Så videresender han kjedesjefens fortvilte e-poster til Vestre. Når Vestre leser disse, skjærer han gjennom. Han trekker det første alternativet. Dermed sitter kjedesjefen igjen uten noe valg. Han må fratre stillingen sin.

19. juni sender kjedesjefen en formell varsling til styret om prosessen og behandlingen Vestre har utsatt ham for. Thorgeir Nybo har nå overtatt for Fosen som styreleder, og behandler varselet sammen med Frelsesarmeens personalsjef, under rådgivning fra advokatselskapet BDO. Konklusjonen er at det ikke har skjedd noe ulovlig.

Dermed skriver kjedesjefen motvillig under på en ettårig sluttavtale som gir ham arbeid ut august 2016. Den 1. desember 2015 skriver han igjen til Nybo. «Jeg ber ikke om omkamp», står det, før han spør om en «ny, fair behandling» – og jobben tilbake. En uke seinere svarer Nybo. Det kommer ikke på tale.

Helsefarlig situasjon

Sluttavtalen nærmer seg utløpsdato. Kjedesjefen fortsetter å sende e-poster til ledere i både Fretex og Frelsesarmeen om behandlingen han føler seg utsatt for. Tre uker før avtalen går ut, sender han en ny e-post til styret hvor han beklager seg over at lederne «håndterte saken så lukket og var tause». Han har det tungt: «En helsefarlig situasjon», skriver han.

Styret snakker med NHO, som anbefaler å fastholde fratredelsesavtalen. Altså må kjedesjefen gå av som planlagt. Etter 25 år i Fretex står han aleine på arbeidsmarkedet igjen. I slutten av august sender han styret nok en e-post. «Vis medmenneskelighet», står det.

---

Fretex

 • Fretex er landets største second hand-kjede og arbeids- og inkluderingsbedrift, som eies av Frelsesarmeen Norge.
 • Den første Fretex-butikken åpnet i 1971. I dag finnes det 50 butikker i landet, som selger klær, møbler, bøker m.m. donert av givere.
 • Omsetningen var i 2017 på nærmere seks hundre millioner kroner, ifølge hjemmesidene.
 • 10 prosent av Fretex' årlige bruktinntekter går til Frelsesarmeens sosiale arbeid.
  Kjerneverdiene er åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet.

---

Målene skapte uro i organisasjonen, de var for ambisiøse. Jeg tok det opp flere ganger på styrets strategisamling, men det ble ikke tålt.

—   Tidligere kjedesjef i Fretex

For ambisiøse

Den tidligere kjedesjefen mener at Frelsesarmeen beveger seg i feil retning. Han peker på uenighetene rundt Fretex' økonomiske mål som hovedkilden til problemene:

– Målene skapte uro i organisasjonen, de var for ambisiøse. Jeg tok det opp flere ganger på styrets strategisamling, men det ble ikke tålt, sier han.

Videre sier han at Vestre «trakk teppet under beina på meg» i juni 2015 da han måtte fratre stillingen sin ved at Vestre trakk det første alternativet.

Bred støtte

Det er ikke bare Monsen og kjedesjefen som er skeptiske til Vestres lederstil. Vårt Land har vært i kontakt med ansatte i Fretex som mener det har vært en negativ kulturendring etter at Vestre ble konsernsjef, og at omsetningsmålene er urealistiske. I frykt for jobben sin vil de være anonyme.

– Jeg har aldri opplevd noen mer negativ bedriftskultur. Ingen tør å gå imot Trond Ivar, sier en.

Han forteller at Per Yngve Monsen har bred støtte blant Fretex' ansatte, men at de færreste tør å vise dette åpenlyst.

– Jeg har selv hørt ledelsen si at de ikke har noen ting med Frelsesarmeen å gjøre, at de gjør som selv de vil. Trond Ivar stilte ikke engang spørsmål ved det.

Kommunikasjonssjef i Fretex, Trine Gjermundbo, stiller seg uforstående til uttalelsene.

– Dette kjenner jeg ikke til. At Fretex er del av Frelsesarmeen er helt uten diskusjon, sier hun, og legger til at medarbeidertilfredshetsundersøkelser viser en høy grad av tilfredshet blant de ansatte.

Varsler videre

Når september 2016 kommer, jobber ikke lenger kjedesjefen i Fretex. Per Yngve Monsen, daværende administrasjonssjef i Fretex Øst-Norge, finner den brå avslutningen på arbeidsforholdet underlig – det er tross alt snakk om en person som har jobbet der 25 år. Monsen oppfatter kjedesjefens første e-post til styret som et varsel, og reagerer på at den ikke blir behandlet som dette.

Selv er han nettopp blitt valgt til ansattrepresentant i styret, men da han prøver å ta opp saken der, opplever han å bli møtt med taushet. Dermed bestemmer han og tre andre ledere seg for å varsle gjennom Fretex' egen varslingskanal.

Men selskapet som skal gjøre jobben, BDO, blir stoppet av styreledelsen allerede før de får begynt på saken. Advokaten som skal lede prosessen, Erling Grimstad – som også er tidligere sjef i Økokrim, og ledet den mye omtalte Tønne-saken i 2002 – blir erklært inhabil. Styreleder Thorgeir Nybo påstår nemlig at Grimstad har for tette relasjoner med Monsen.

Dette er et bestillingsverk, mener Monsen.

Advokatforviklinger

«De pelsene har sabotert hele granskningen!», skriver Monsen, med referanse til styret. Han skildrer hvordan han dirrer av sinne og fortvilelse over Nybos påstander.

Vårt Land har fått innsyn i brevet Grimstad sendte til Fretex' styre, hvor han presiserer at han og Monsen ikke kjenner hverandre. Likevel «rokker slike spekulasjoner ved min uavhengighet, integritet og hederlighet som advokat i saken», skriver Grimstad. Han velger derfor å trekke seg.

Monsen er rasende. Ifølge ham mener resten av styret at Grimstad var grei å bruke. Det samme kommer frem i Grimstads brev: Inhabilitetsvurderingen var utelukkende styreleder Nybos egen. Verken Nybo eller noen andre i styret vil kommentere beslutningen overfor Vårt Land.

«Plutselig» omorganisering

Samtidig begynner Vestre å snakke mer om en kommende omorganisering av Fretex – som til slutt skal bunne ut i at Monsens stilling blir fjernet. Monsen føler at «den plutselige» omorganiseringen har en mistenkelig tilknytning til varslingssaken. Han skriver til styret, men blir igjen møtt med taushet.

Da eskalerer Monsen varslingen til øversteleder for Frelsesarmeen Norge, Island og Færøyene, William Cochrane. Samtidig anbefaler Fretex' tillitsvalgte å vente med omorganiseringen til varslingssaken er ferdig – men dette blir «indirekte avfeid» uten begrunnelse av styreleder Nybo, ifølge Monsen.

Rapporten kommer

BDO er ute av bildet for godt. Neste steg blir dermed å finne noen nye som kan behandle saken. Ifølge Monsen får Fretex' tillitsvalgte velge advokat, og legger frem tre forslag.

Fretex setter imidlertid ingen av disse på saken, men engasjerer i stedet to andre fra advokatfirmaet Grette. Disse setter i gang en omfattende granskingsprosess, som skal koste 2,6 millioner kroner og munne ut i en 132 siders rapport. 12. juni 2017 er konklusjonen klar: Fretex har ikke gjort noe lovstridig. De har ikke engang brutt kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, engasjement og lønnsomhet.

Men hva omfatter egentlig Fretex' fire kjerneverdier? Det kommer frem at partene har ganske forskjellig oppfatning av dette. «Kjærlighet inneholder mange aspekter, også grensesetting», sier Vestre i et av intervjuene fra rapporten. Mens kjedesjefen mener manglende åpenhet er problemet, sier Vestre at åpenhet ikke betyr at alt skal være åpent.

Uansett kan ikke ukonkrete normer, som kjerneverdiene tross alt er, overstyre formelle organisasjonsstrukturer, konkluderer Grette. Selv om «åpenhet» er en kjerneverdi, betyr det ikke at ledere kan bryte taushetsplikten i personalsaker.

Ifølge samme rapport har Monsen ikke rett på varslervern - siden forholdene som varsles om ikke vurderes som kritikkverdige. Kjedesjefens første e-post forstås heller ikke som et varsel, men mer et uttrykk for frustrasjon over en personalkonflikt. Til sist slår rapporten fast at Fretex' kommende omorganisering ikke har noen sammenheng med Monsens varsling.

Det er ikke et ønske om å være taus, men vi må følge spillereglene. Når det er en personalsak kan vi ikke dele informasjon.

—   Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo

«Kjøpt og betalt»

Dette er et bestillingsverk, mener Monsen. Han skriver på bloggen: «Rapportens formål har vært å frikjenne konsernsjef, styreleder og styret fra alle anklager og samtidig sverte meg». Kjedesjefen mener den bør trekkes og beklages, og har vært i kontakt med Frelsesarmeens territorialkommandør William Cochrane for å diskutere situasjonen.

– Noe slikt skal ingen behøve å oppleve, sier kjedesjefen, som berømmer Monsen for å ta saken videre.

Falsk fromhet

«Etter Grettes bestillingsverk mister jeg motet fullstendig og tenker at disse frelserne endelig har klart å ta rotta på meg», skriver Monsen på bloggen. Han mener at Grettes advokater kun har vektlagt det bakgrunnsmaterialet som passer dem, at de har utelatt sentrale problemstillinger, og baserer bevis på spekulasjoner og intervjuer – til og med at de konstruerer fakta.

Grettes ansvarlige advokat under oppdraget, Jacob S. Bjønness-Jacobsen, sier til Vårt Land at han har lovpålagt taushetsplikt og kan ikke kommentere saken.

Men Monsen klarer ikke la Grette-rapporten gå, og bestemmer seg for å fortsette varslerprosessen. På bloggen stiller han gjentatte ganger spørsmål ved stillheten han blir møtt med av styret under hele prosessen. «Den falske fromheten er til å ta og føle på», skriver han.

– Hva er det som gjør dette til en varslingssak og ikke en personalsak?

– I utgangspunktet var dette en trakasseringssak vedrørende kjedesjefen, men dette handler om lovstridig behandling både av ham og etter hvert meg. For min del er det i største grad en varslingssak og ikke en personalsak, mens for kjedesjefen kan det være litt vanskeligere å skille, sier Monsen.

«Fullstendig gale»

Etter at Grettes rapport er fremlagt, kommer Monsen med en rekke innsigelser. De fører ingen veier. Han reagerer sterkt på at Vestre får tilgang til alle konfidensielle intervjuer som er gjort med advokatene, og at Vestre selv er til stede når rapporten blir fremlagt for varslerne individuelt. «Denne gjengen er fullstendig gale», skriver han.

– Du bruker ganske sterke ord på bloggen din. Ser du noen problemer med dette?

– Jeg ser ingen grunn til at ordbruken i bloggen behøver å endres. Jeg står for det jeg skriver og kan dokumentere det, sier Monsen til Vårt Land.

Det holdes mange styremøter både om rapportfremleggelsen og reorganiseringen, og Monsen føler seg tilsidesatt av styret. «Frelserne er ikke på noen måte preget av et sterkt ønske om åpenhet», skriver han. I september 2017 blir han langtidssykemeldt, deretter fritatt for arbeidsplikt.

– Men kan du, som varsler, samtidig være med i styremøtene og behandle ditt eget varsel?

– At jeg er styremedlem og varsler gjør meg ikke inhabil i utgangspunktet, selv om det kan sikkert i noen tilfeller være det – kanskje også her. De som imidlertid er inhabile i videre behandling er styret forøvrig, som tidligere har behandlet og konkludert i spørsmålet. Da var ikke jeg med, men alle de andre var det.

Går til retten

I januar i fjor mistet Monsen stillingen sin som administrasjonssjef – som han forutså. Til tross for et tilbud om det han kaller en lavere stilling, valgte han å takke nei. I stedet bestemte Monsen seg for å ta saken til retten.

Han mener oppsigelsen er en gjengjeldelse for varslingen, og anklager dermed Fretex og Frelsesarmeen for å ha sparket ham ulovlig. I mars 2018 opprettet han bloggen «Monsens revelje», der han forteller sin versjon av historien og veien til rettsaken gjennom ukentlige innlegg.

Styret mente og mener fortsatt at Trond Ivar Vestre er en god leder for Fretex.

—   Styreleder Lindis Evja

«Likt for alle»

Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo er uenig i Monsens utsagn om at han ble oppsagt på ulovlig vis. Hun sier Fretex' styre har diskutert omorganiseringen over lang tid for å være bedre rustet til framtiden.

– I januar 2018 gikk vi fra fire regionsselskaper til tre virksomhetsstyrte selskaper. Derfor har stillinger forsvunnet, men alle 800 ansatte har fått tilbud om ny jobb. Dette har vært likt for alle, mener Gjermundbo.

– Hvorfor måtte dette skje midt under varslingssaken?

– Omorganiseringen er en konsekvens av NAVs regelverk for skjermet sektor. Dette handler i stor grad om hvordan attføringsbedrifter har lov å jobbe. Styrets oppgave er jo å forstå og organisere selskapet best mulig.

Ifølge Gjermundbo ble omorganiseringen vedtatt av styret i desember 2016. Hun sier saken egentlig ble avsluttet ved Grette-rapporten.

– Her er en ekstern granskning som har gått gjennom hele sakskomplekset, og så konkludert med at alt er OK. Men nå er vi jo saksøkt. Vi har en helt annen versjon av saken, som vil komme frem i retten.

– Ledelsen i Frelsesarmeen blir kritisert av både medlemmer og tidligere kjedesjef for å være tause og lukkede?

– Det er ikke et ønske om å være taus, men vi må følge spillereglene. Når det er en personalsak kan vi ikke dele informasjon. Fretex får juridisk bistand fra NHO og følger disse rådene. Informasjonen må deles der den hører hjemme: med de involverte, og nå i rettssaken.

Styreleder Lindis Evja sier at Fretex tar saken svært alvorlig, og at den er beklagelig for alle parter.

– Styret har gjort alt vi har kunnet. Vi vil løse den godt, ikke bare korrekt. Den har ikke tatt nattesøvnen fra meg, men det har vært mye arbeid, forteller Evja.

Verken Trond Ivar Vestre eller noen i Fretex' styre vil kommentere saken, og henviser til Gjermundbo. Saken skal i Oslo tingrett mandag 14. januar, og er satt til å vare to uker.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje