Jesu fødsel

Josef undres om barnet virkelig kan være Guds sønn.

Reportasje

Sett deg godt til rette og betrakt ikonet. Legg merke til hva du ser. Ta deg tid før du går videre.

Ikonet viser Jesu fødsel. Maria er malt i større målestokk enn de andre. Hun er i sentrum, sammen med Jesusbarnet. Barnet er svøpt i hvitt, den guddommelige renhetens farge. Krybben foran den mørke hulen, kan minne om et alter og gir assosiasjoner til Jesu offerdød og nattverden. Stjernen er et bilde på Ordet fra evighet som nå blir åpenbart. Hyrdene og vismennene står for det nære og det fjerne. Sammen med de lovprisende englene og dyra, viser de at Frelserens fødsel gjelder hele skaperverket. Josef sitter tankefull, kan dette barnet virkelig være Guds sønn?

LES OGSÅ: Betrakt ikonene hennes gjennom advent

Ut av seg selv

Guds sønn, Ordet, ble født av Faderen før alle tider. Fødselen viser at Guds innerste vesen er å gå ut av seg selv. Julenatt kommer Ordet, som alt er skapt ved, i menneskelig skikkelse. Som skapt i Guds bilde, er det også menneskets dypeste vesen å gå ut av seg selv og leve for andre. Gud ble menneske for at Gudsbildet som bor i et hvert menneske kan bli eksponert.

Gud trenger seg ikke på med prangende støy. Gud kommer stille, i det hverdagslige. Gud stiger så langt ned at vi med sikkerhet kan vite at ingen steder er uten Gud. Uansett hvor dypt vi faller, er Gud under og vi faller i Guds armer. Julenatt er høytidsdagen, bryllupsdagen mellom himmel og jord, natten da Gud jublende fullbyrder kjærligheten til sin skapelse.

Tal med gud

Du er ved målet for din forberedelse. Hva fyller deg? Tal med Gud om det. La bønnen stilne og gi Gud en sjanse til å virke i deg i stillheten. Sitt passivt foran ikonet og la bildet komme til deg. Avslutt gjerne med denne bønnen:

«Herre, du kom inn i denne verden som et barn, født langt hjemmefra. Du levde som en fremmed i ditt eget land. Du døde som en forbryter, forkastet av ditt folk, misforstått av dine venner og med en følelse av å være forlatt av Gud. Når jeg i dag feirer ditt komme, vil jeg kjenne meg elsket, akseptert og hjemme i denne verden. Samtidig vet jeg at følelsen av hjemløshet i mitt dyp, bringer meg like nær deg som følelsen av å høre til. Når jeg kjenner meg fattigst, stoler jeg på at du finner din krybbe og bringer ditt lys i min fattigdom. Amen» (fritt etter Henri J. M. Nouwen: Be with me Lord).

Tilbakeblikk

Gjør til slutt et tilbakeblikk på meditasjonen: Hva ble til trøst for deg? Takk Gud for det. Hva ble vanskelig? Overgi det til Gud. Hva er din lengsel, eller din bønn? Bare ett ord eller en setning. Skriv det ned, for det gjør noe med deg når bønnen går gjennom kroppen.

Første uke i advent: Meditasjon: Patriarken Jakob

Andre uke i advent: Engelen Gabriels beskjed

Tredje uke i advent: Forløperen

Fjerde uke i advent: Guds mor

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje