I 22 år har forskeren Erling Birkedal ved MF vitenskapelige høyskole, fulgt tretten unge mennesker fra de var 13 år, og frem til i dag når de er godt inn i trettiårene. Forskningsprosjektet har gått ut på å finne ut av hvordan kristen og ateistisk tro forandrer seg gjennom livet.