Hvordan kom homofili inn i Bibelen?

I den norske Bibelen er det, foruten fortellingen om Sodoma og Gomorra, fem skriftsteder som omtaler menn som har sex med menn: to oppføringer i Moseloven i 3 Mosebok, og tre omtaler i tre av Paulus’ brev i Det nye testamentet.

Men slik har det ikke alltid vært. De to versene som oftest vises til når homofili fordømmes med Bibelen i hånd, 1 Kor 6,9 og 1 Tim 1,10, ble først oversatt til å omtale homofile handlinger i 1978. Siden den gang har samtlige norske bibeloversettelser oversatt det greske ordet arsenokoites til ulike varianter av menn som ligger med menn.

Inntil midten av 1900-tallet var det vanlig å oversette arsenokoites til noe som sikter til seksuelt misbruk. I Luthers bibel fra 1545 heter det «knabenschänder», som kan oversettes til norsk som «gutteskjender», mens King James-oversettelsen fra 1611 brukte «abusers of themselves with mankind».

I 1946 ble imidlertid arsenokoites for første gang oversatt til det engelske ordet «homosexuals» i en amerikansk oversettelse av Bibelen, da den toneavgivende bibeloversettelsen Revised Standard Version (RSV) ble lansert. Ordet ble slått sammen med ordet malakos, som i 1930-oversettelsen ble oversatt til «bløtaktige».

Det var et feiltrinn, er påstanden i dokumentarfilmen 1946 – The Mistranslation that Shifted Culture, som ble sluppet tidligere i år.

I filmen viser filmskaperne Kathy Baldock og Ed Oxford dokumentasjon fra bibeloversetternes arkiver som tyder på at oversetterne bak RSV-bibelen erkjente at de gikk for langt da de oversatte arsenokoites til homosexuals, og lovet å endre det tilbake i en fremtidig revisjon. Det kunne likevel ikke skje med det første, for kontrakten åpnet ikke for revisjon av oversettelsen før det var gått minst ti år.

Og ganske riktig – da den reviderte utgaven av RSV-oversettelsen kom i 1971 var homoseksualitet borte fra Paulus’ ord, og arsenokoites ble i stedet oversatt til sexual perverts.

Likevel, i løpet av de 25 årene ordet «homosexuals» sto i RSV-oversettelsen, kom ordet også inn i populære bibeloversettelser som New International Version, New American Standard Bible og The Living Bible. Alle begrunnet sine valg med henvisning til RSV-oversettelsen, ifølge Baldock og Oxford.

At ordet kom inn i RSV-bibelen, har banet veien for at en hel verden kunne oversette dette på samme måte.

—  Synne Marie Jensseter

Kan det ha vært RSV-oversetternes grep, som de senere gikk tilbake på, som gjorde at homoseksualitet også kom inn i Bibelselskapets norske bibel i 1978?

I 2017 møtte den norske teologistudenten Synne Marie Jensseter skaperne bak dokumentarfilmen 1946, Baldock og Oxford, som på det tidspunktet var i startfasen på prosjektet. Hun lot seg fascinere av det hun hørte.

– At ordet kom inn i RSV-bibelen, har banet veien for at en hel verden kunne oversette dette på samme måte. Før 1946 var ikke dette måten man tolket disse ordene på, sier Jensseter, som i dag jobber som prest i Skårer kirke utenfor Oslo.

Inspirert av Baldock og Oxford ville hun gjøre tilsvarende undersøkelser hos Bibelselskapet, og som én av to utenforstående noensinne fikk hun tilgang til Bibelselskapets arkiver i forbindelse med sin masteroppgave.

Kanskje det kunne kaste lys over hvordan homofili kom inn i Det nye testamentet på norsk?

Synne Marie Jensseter

Sår tvil om oversettelse

Arsenokoites har vi bare disse to stedene i Bibelen, og vi har få tekster utenfor Det nye testamentet å støtte oss på, sier Cato Gulaker.

Han er førsteamanuensis ved Ansgar høyskole, og forsker på seksuell avholdenhet i Bibelen. Han slutter seg i stor grad til Dale B. Martin, teologiprofessor ved Yale, som i 2006 satte spørsmålstegn ved om det er riktig å tolke arsenokoites i retning av generell homoseksualitet.

Gulaker viser til at ordet ofte er plassert sammen med andre ord som handler om økonomisk utnyttelse. Han mener det er mer sannsynlig at ordet også kan omfatte det vi i dag refererer til som «trafficking» eller hallikvirksomhet, og handler om utnyttelse av andre mennesker til egen fordel.

– Ordet består av mann og seng. Er det ikke da en naturlig slutning at ordet handler om menn som ligger med menn?

– Det er en lite hensiktsmessig måte å drive etymologisk eller ordhistorisk forskning på. Vi kan ikke sette sammen to flertydige ord og slik slå fast hva det må bety, mener Gulaker.

Cato Gulaker, studiesjef ved Ansgar høyskole og førsteamanuensis i Det nye testamentet

Mener Paulus viser problematisk kvinnesyn

I 1 Kor 6,9 står arsenokoites i en såkalt lastekatalog – en oppramsing av ulike synder. Der står den sammen med ordet malakos, som i 2011-oversettelsen av Bibelen er oversatt til «menn som lar seg ligge med».

Om det hersker usikkerhet om hva arsenokoites betyr, mener Gulaker det er lite tvil om hva malakos betød i sin samtid. Han mener ordet, som tidligere ble oversatt til «bløtaktige», handler om feminine karakteristikker anvendt til å karakterisere menn.

– Det er en sterkt negativ beskrivelse av det feminine, litt som man på Jæren kan kalle noen eller noe for «femi».

– Er Paulus mannssjåvinistisk her?

– Tja. Fra et moderne likestillingsperspektiv vil det nok for mange se slik ut. For ham ville imidlertid en opphøyelse av det mandige i relasjon til det feminine være et hederstegn. Vi bruker det ordet for å karakterisere noe vi ikke liker, men Paulus var et barn av sin samtid, og på den tiden var dette synet god og gangbar mynt, sier han og legger til:

– For Paulus var det avgjørende å opprettholde kjønnspolariteten. Du skulle ikke la det mannlige besudles av det kvinnelige.

Jeg hevder ikke at jeg vet hva arsenokoites betyr. Jeg hevder at ingen vet hva det betyr.

—  Dale B. Martin, teologiprofessor, i 2006

Konkluderte ikke

Dale B. Martin, som først tok opp debatten om arsenokoites i 2006, døde av kreft i leveren i november i fjor. I fagmiljøene fortsetter likevel debatten han satte i gang.

Selv valgte han å ikke konkluderte om hva ordet egentlig betyr. Da han første gang satte spørsmålstegn ved hvorvidt arsenokoites skal tolkes som homoseksuelle handlinger i boken Sex and the Single Savior, formulerte han seg slik:

– Jeg hevder ikke at jeg vet hva arsenokoites betyr. Jeg hevder at ingen vet hva det betyr. Jeg innrømmer gjerne at det kan ha vært en referanse til homoseksuell sex. Men på grunn av mangelen på bevis, og konteksten vi har analysert der arsenokoites ser ut til å hentyde til en spesifikk form for økonomisk utnyttelse, bør ingen kunne hevde at ordet selvsagt viser til menn som har sex med andre menn.

Slår tilbake: – Svært mangelfull drøfting

Martins påstander har møtt motbør fra akademisk hold, og en av dem som har vært sterkest i sin kritikk i Norge, er Bjørn Helge Sandvei. Han er førstelektor emeritus i gresk ved MF vitenskapelig høyskole, og satt i oversettelsesutvalget for Bibelselskapets 2011-oversettelse med ansvar for de synoptiske evangeliene.

Han mener Martins drøfting av arsenokoites er «svært mangelfull», og kaller det en «nærmest pinlig svak behandling av fenomenet sammensatte ord i gresk».

– Når Paulus bruker arsenokoites i stedet for et av de vanlige greske ord i samtiden for ulike homoseksuelle handlinger, har han sikkert vært seg bevisst å bruke et ord som mottagerne må ha stusset ved, og som mange kanskje aldri har hørt før, selv om de ikke ville ha problemer med å forstå det siden det følger vanlige regler for gresk orddannelse, skriver han i en artikkel fra 2022.

Bjørn Helge Sandvei, førstelektor emeritus i gresk/Det nye testamentet, MF vitenskapelig høyskole

Han mener ordet spiller på forbudet mot homofil sex i 3 Mosebok, og følger den vanlige formelen for sammensatte ord på gresk. Han viser til at ord som hjerte-kjenner (Apg 1,24) og telt-maker (Hebr 11,6) følger samme struktur som arsenokoites – som da på norsk vil kunne oversettes som manns-samligger.

Sandvei mener at Paulus ved å bruke nyordet arsenokoites unngår å bli tolket i retning av konkrete former for homoseksuelle handlinger som prostitusjon eller pedofili.

Han viser også til en studie som viser at malakos ikke bare kan bety myk eller feminin, men også betegne den passive part i en seksualakt.

Bibeloversettere snudde om homofili

Sommeren 2018 saumfarte Synne Marie Jensseter hele 15 hyllemeter med dokumenter for å finne ethvert oversettelsesforslag og nedskrevet spor av drøfting rundt de fem bibelstedene som på norsk oversettes til likekjønnet sex, i oversettelsene fra 1978/85 og 2011.

Det hun fant overrasket henne.

– Det ser ut som at Bibelselskapet helt fra begynnelsen av i arbeidet med 78/85-oversettelsen hadde en tanke om at malakos og arsenokoites er et ordpar som sammen beskriver homoseksualitet. Jeg ble overrasket over at oversetterne ikke hadde andre typer forslag, og undrer meg over om dette ble diskutert mer enn hva som kommer frem i arkivet.

Synne Marie Jensseter

Arkivene viser likevel at oversetterne hadde alternative oversettelser av arsenokoites på bordet i arbeidet med 1978-oversettelsen. «De som gir seg hen til homoseksualitet», «gi seg hen til unaturlig kjønnsliv/kjønnsdrift», eller «gir seg hen til menn» ble alle vurdert, før de til slutt landet på å oversette arsenokoites og malakos samlet til «menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette».

Hun påpeker at det er første gang arsenokoites slås sammen med malakos i en norsk bibeloversettelse. Det er også første gang at arsenokoites ikke oversettes likt de to stedene det forekommer, siden ordet i Timoteusbrevet oversettes til «utuktig omgang med menn».

– Det representerer et brudd på en lang oversettelsestradisjon i Norge, sier Jensseter.

– Moderne ord om gamle tekster

I arbeidet med 2011-oversettelsen finner hun mer spor av diskusjon rundt oversettelsen av arsenokoites. Et av medlemmene i oversettelsesutvalget mener det er uheldig at Bibelselskapet grupperer ordene arsenokoites og malakos mer enn Paulus gjør, og at rekkefølgen på ordene er byttet om.

«Dette er jo en notorisk vrien tekst! Her og tilsvarende steder må vi bruke tid, og teste ut løsninger sammen», skriver medlemmet.

Etter krav i kontrakten med Bibelselskapet har Jensseter anonymisert oversetterne.

Oversetteren kommer med en rekke forslag for oversettelser av arsenokoites, hvor de fleste sikter til ulike former for misbruk, deriblant menn som utnytter andre menn og pederaster. Eventuelt kan en forklarende fotnote brukes, foreslås det.

Dette er jo en notorisk vrien tekst!

—  Ikke navngitt medlem i oversettelsesutvalget til 2011-oversettelse

I arkivet finnes det bare én respons til oversetterens arbeid:

«Mener teksten skal stå som den er. Vi har en ekspert i gruppen vår på disse til dels vanskelige ordene, som går god for at nåværende oversettelse – iallfall i hovedsak – er saklig dekkende som gjengivelse av de greske termene, som synes å utgjøre et ordpar som angir ulike roller i homoseksuell praksis (top og bottom). De kommenterende innvendingene må selvsagt drøftes», slår en av medlemmene i utvalget fast.

Det fremkommer ikke i arkivet hvilke drøftinger som ble gjort videre.

Jensseter er særlig kritisk til at oversetteren bruker top og bottom om de greske ordene malakos og arsenkoites, som tolkes som den aktive og passive part i homofil sex, og at det ble den endelige tolkningen også i denne bibeloversettelsen.

– Her bruker Bibelselskapet moderne ord og tanker om tekster som er 2000 år gamle, sier Jensseter, som i etterkant av sin masteroppgave ble invitert av Bibelselskapet til å gi innspill i oversettelsen av 2024-utgaven av Bibelen.

Hun tror oversettelsen av arsenokoites fra slutten av 40-tallet og frem til i dag har hatt store konsekvenser for mange skeive.

– At det står at menn som ligger med menn ikke skal arve Guds rike, mener jeg er et teologisk overgrep mot skeive som burde ha blitt rettet på. Arsenokoites er et sjeldent ord, og vi kan ikke si helt sikkert hva det betyr. Det vi med størst sikkerhet kan si er at det har noe med misbruk av andre å gjøre, men dette aspektet kommer ikke frem i Bibelselskapets oversettelser, sier Jensseter.

Bibelen, Det Norske Bibelselskap, oversettelsesutvalget, foran fra v: Ole Chr. Kvarme, Magne Sæbø, bak fra v: Svein Ellingsen, Åge Haavik, ?, Bjørndalen?

Endret ordlyd i 2024-oversettelsen

Da Bibelselskapet jobbet med den nye revisjonen av Bibelen, som ble lansert i april i år, var nettopp de omtalte homofili-versene blant versene de skulle se nærmere på.

I den nye utgaven har Bibelselskapet endret oversettelsen av malakos i 1 Kor 6,9 fra «menn (...) som lar seg ligge med» til «de som lar seg styre av driftene». Oversettelsesutvalgets leder Jorunn Økland forklarte den nye tolkningen i 2022 med at ordet tidligere har blitt tolket som et pederastisk forhold mellom en ung gutt og en eldre mann, der den ene er den aktive og den andre er den passive part.

– Men termen malakos brukes ikke til å betegne en gutt i et slikt forhold, ordet brukes generelt for å betegne viljesvakhet, sa Økland til Vårt Land i 2022.

Økland har ikke ønsket å besvare Vårt Lands henvendelser i denne saken. Julian Kirkeby Lysvik, leder for Bibelselskapets oversettelsesarbeid, forklarer i en e-post til Vårt Land at de tre versene i Det nye testamentet som i den norske oversettelsen sikter mot homoseksuelle handlinger har vært gjenstand for mye bibelforskning de siste tiårene.

Han forklarer at utvalget ønsket å endre ordlyden fra 2011-oversettelsen, hvor malakos ble oversatt til «menn som lar seg ligge med» i 1 Kor 6,9.

– I revisjonsteamet har man løftet frem at malakos handler om mer enn «menn som lar seg ligger med», og har elementer av misbruk og utnyttelse, men at slike assosiasjoner var mindre til stede i oversettelsen i 2011, skriver Lysvik.

Julian Kirkeby Lysvik, leder for Bibelselskapets oversettelsesarbeid

Står fast på arsenokoites-oversettelse

Lysvik forklarer at Bibelselskapets oversettelser ikke bare baserer seg på enkeltforskeres bidrag.

– Jensseter presenterte sine innspill for Oversettelsesutvalget, og fagfolkene våre følger nøye med på all relevant forskning og mottar innspill med stor interesse. Men at en mastergradsoppgave argumenterer for at et ord har en bredere betydning enn man tidligere har tenkt, er ikke alene nok til å gjøre endringer i oversettelsen,

Vårt Land har også bedt Bibelselskapet gjøre rede for hvilke vurderinger som ble gjort underveis i arbeidet med 2024-oversettelsen. Der kommer det frem at revisjonsteamet i sitt første møte i 2021 erkjente at arsenokoites og malakos er vanskelige ord å oversette, men at de «legger til grunn at disse muligens ikke trenger endres».

Likevel endte man på å endre på oversettelsen av malakos. Revisjonsteamet påpekte at malakos også handler om misbruk og utnyttelse, men at alle slike assosiasjoner er borte i oversettelsen fra 2011.

Underveis i prosessen ble malakos foreslått oversatt til «de veike» i 1 Kor 6,9, slik at oversettelsen ville bli «Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, de veike eller menn som ligger med menn (...) skal arve Guds rike». Dette forslaget ble imidlertid forkastet av Bibelselskapets styre, begrunnet i at metaforen ble for vag. Å være «veik» oppleves ikke som et gyldig kriterium for å ikke arve Guds rike.

Oversetterne landet derfor til slutt på å oversette malakos til «de som lar seg styre av driftene».

Arsenokoites forblir oversatt til «menn som ligger med menn», også i Bibelselskapets ferske 2024-utgave.