Religion

Ber Diskrimineringsnemnda undersøke kosher-servering til innsatte

JØDISK MAT: To tidligere jødiske innsatte har opplevd utfordringer når de har bedt om koshermat i fengselet. Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker klarhet i om praksisen er i strid med diskrimineringsvernet og tar nå grep.

To jøder som har sonet straffer i norsk fengsel, har siden de ble utlevert fra Israel til Norge i 2021, kjempet for retten til å få etterleve de jødiske matreglene – eller kosherreglene, skrev Vårt Land i mars.

Kosher er den hebraiske benevnelsen for mat som praktiserende jøder kan spise, og er en sentral del av jødedommen. Å etterleve disse pliktene blir sett på som en del av pakten mellom Gud og det jødiske folket.

– Fra dag én fikk jeg problemer med maten. Jeg forklarte at jeg bare kan spise kosher, men ingen ante hva det var, har en av de innsatte fortalt til Vårt Land.

I oktober returnerte de to innsatte til Israel etter endt soning.

Likestillings - og diskrimineringsombudet (LDO) uttalte i sommer at de vil vurdere om de skal sende en klage til Diskrimineringsnemnda på vegne av de tidligere innsatte.

Nå har ombudet fattet en beslutning.

– Vi jobber med en klage til nemnda, og den blir mest sannsynlig levert inn før jul, bekrefter Ingvild Baltzersen Sund, seniorrådgiver i LDO, til avisen.

---

Kosher

  • Kosher er en hebraisk betegnelse på mat som det er tillatt for jøder å spise, basert på forskriftene i Mosebøkene (3. Mosebok 11,3–22 og 5. Mosebok 14,3–47).
  • Tillatt mat er blant annet kjøtt fra dyr som har kløvde hover og tygger drøv. Svin er ikke tillatt.
  • For at dyret skal være kosher må det slaktes rituelt.
  • Det er ikke tillatt å blande kjøtt og melk. Derfor har en kosher-husholdning to sett med kjøkkenutstyr.
  • Det mosaiske trossamfund har utarbeidet en liste over norske dagligvarer som er kosher. De er sjekket og godkjent av rabbineren.

Kilde: Store norske leksikon og jødedommen.no

---

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ber om cateringmat

De to mennene ble i fjor dømt til seks års fengsel for å ha svindlet et italiensk oljeselskap i Norge for 129 millioner kroner i 2019. Samme år ble de to arrestert i Israel. Før utlevering lovet norske myndigheter å ivareta de to fangenes religionsfrihet, har Vårt Land skrevet.

Kriminalomsorgen og justisminister Emilie Mehl (Sp) mener på sin side at de to innsatte har fått det de trenger for å etterleve kosherreglene, og har vist til at de får følgende:

  • Eget kjøkkenutstyr som kan benyttes til å tilberede egen mat.
  • Spesialprodukter i forbindelse med høytider.
  • Ukentlige kasser med grønnsaker og andre matvarer som de har oppgitt at de kan spise.
  • Utvidet mulighet til å handle egen mat fra butikkens sortiment i fengselet.

De to innsatte har ment at dette ikke er tilstrekkelig, og har tatt til orde for at den beste løsningen er å få tilkjørt cateringmat som er kosher. Familiene deres har sagt seg villige til å betale for dette.

Det Mosaiske Trossamfund støtter de innsatte jødene i deres vurdering.

– Viktig å få en vurdering

LDO trekker fram to hovedpunkter for at de nå klager saken til Diskrimineringsnemnda:

1. Saken er alvorlig for de to personene det gjelder.

2. Saken reiser prinsipielle spørsmål om religions- og livssynsutøvelse under soning, som kan ha betydning for mange ulike grupper av innsatte.

– Derfor mener vi at det er viktig å få en vurdering av om Kriminalomsorgens praksis er i strid med diskrimineringsvernet, sier seniorrådgiveren i LDO.

RETTELOGG:

Lagt til 11.12.2023, kl. 09.20: De to jødiske innsatte returnerte til Israel i oktober etter endt soning. Dette er nå lagt inn teksten.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion