Religion

Jehovas vitner utvider søksmål: Mener de har krav på over 50 millioner kroner fra staten

STATSTILSKUDD: Når Jehovas vitner møter staten i retten i januar, står en betydelig høyere pengesum på spill enn tidligere varslet.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner går til søksmål mot staten. Det skjer etter at de mistet statstilskuddet for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Når rettssaken finner sted i januar vil de kreve at statsstøtten skal bli etterbetalt, med renter. De vil også beholde registreringen som trossamfunn, har Vårt Land tidligere skrevet.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i 2021 utgjorde om lag 16 millioner kroner.

Nylig besluttet Statsforvalteren i Oslo og Viken å nekte trossamfunnet tilskudd også for i år og i fjor, skrev Vårt Land forrige uke. Nå har Jehovas vitner besluttet å utvide søksmålet.

– Som tidligere nevnt er vi uenig i de diskriminerende avgjørelsene fra Statsforvalteren, og derfor har vi inkludert det rettmessige kravet om at vi også bør motta statsstøtte for 2022 og 2023 i den kommende rettssaken i januar, skriver Fabian Fond, talsperson for Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia, i en e-post til Vårt Land.

Beløpet for 2022 utgjør om lag 17 millioner, og for 2023 cirka 18 millioner, har han tidligere nevnt til avisen.

Til sammen utgjør tilskuddet for de tre årene 51 millioner kroner.

– Hva det eksakte beløpet blir med renter, må eventuelt klargjøres når saken er blitt prøvd i retten, opplyser Fond.

– Hindrer fri utmelding

At Jehovas vitner nektes statstilskudd for de to siste årene, henger tett sammen med årsaken til at de ble nektet tilskudd i 2021. To forhold ledet til Statsforvalterens konklusjon den gang:

  • Statsforvalteren mente Jehovas vitner hindrer fri utmelding for medlemmene sine.
  • Statsforvalteren mente Jehovas vitners eksklusjonsregler av mindreårige døpte innebærer utøving av negativ sosial kontroll av barn i trossamfunnet.

Begge deler er i strid med en rekke lovparagrafer, ifølge Statsforvalteren, som blant annet har vist til trossamfunnsloven § 6 første ledd. Der heter det:

«Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes».

I vedtaket hvor Jehovas vitner nektes statstilskudd for 2022, påpeker Statsforvalteren at trossamfunnet ikke har gitt nye opplysninger om at de «planlegger eller har iverksatt tiltak for å rette opp i forholdene som ledet til nekting av statstilskudd for 2021».

Dermed oppfyller de ikke vilkårene for å motta statstilskudd for i fjor, ifølge avslagsbrevet som Vårt Land har fått innsyn i.

Mener de var registrert

Jehovas vitners krav om tilskudd for 2023 avslås med henvisning til at det kun er registrerte tros- og livssynssamfunn som kan kreve tilskudd fra staten. Jehovas vitner mistet registreringen i desember i fjor.

Trossamfunnet har på sin side forsvart kravet for 2023 ved å vise til at de var registrert som trossamfunn på tidspunktet de søkte om støtte.

– På det tidspunktet da søknadene ble sendt så vel som i dag, mener vi at Jehovas vitner oppfyller alle krav for å være et registrert trossamfunn som er berettiget til statsstøtte, slik de har de siste 30 årene, og på lik linje med de nesten 700 andre trossamfunnene i Norge, uttalte Fond til Vårt Land forrige uke.

Han la til:

– Dette er årsaken til at vi søkte om statsstøtte for 2022 og 2023, og det er også det spørsmålet som vil bli behandlet av tingretten i den kommende rettssaken i januar 2024.

Statsforvalterens vedtak om nekt av statstilskudd kan påklages Barne- og familiedepartementet. Fond opplyste forrige uke at trossamfunnet foreløpig ikke har fattet en beslutning om hva de gjør videre. Med trossamfunnets beslutning om å utvide søksmålet, blir det ikke aktuelt å klage på vedtakene.

– Siden vi har bestemt oss for å inkludere kravene om statsstøtte for 2022 og 2023 i rettssaken i januar, blir det ikke relevant med en klage til departementet, opplyser Fond til Vårt Land.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion