Religion

Dette sier hovedstyret om Åslands nye rolle

NY ROLLE: Det har vakt reaksjoner at tidligere generalsekretær Øyvind Åsland er tiltenkt en ny rolle i tilknytning til Misjonssambandet. Nå kommenterer hovedstyreleder Knut Espeland nyheten.

Øyvind Åsland, tidligere generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet), er tiltenkt en rolle tilknyttet organisasjonen og deres internasjonale arbeid, meldte Vårt Land torsdag kveld.

Våren 2022 gikk Åsland av som generalsekretær for Misjonssambandet på kort varsel, etter at det lenge hadde stormet rundt lederskapet hans. Flere var kritiske til organisasjonens håndtering av en rekke varsler mot ledelsen i organisasjonen.

Da Åsland gikk av, avviste han at avgangen hadde sammenheng med varslingssakene, men fortalte at han hadde opplevd et «krevende samarbeidsforhold med hovedstyret».

Nå forteller hovedstyrets leder, også kalt formann, hvorfor de er åpne for nye oppgaver til den tidligere generalsekretæren.

– Ikke et brudd

Vårt Land har stilt flere spørsmål til hovedstyrets leder Knut Espeland om deres vurderinger. Flere av dem blir ikke besvart, men Espeland gir følgende uttalelse:

– Som det ble sagt i forbindelse med tidligere generalsekretærs avgang i mai 2022, førte det ikke til et brudd mellom organisasjonen og tidligere generalsekretær. Det betyr at han vil kunne gå inn i ulike tjenester – både som frivillig og som ansatt – i vår organisasjon, skriver hovedstyreleder Knut Espeland i en e-post til Vårt Land.

Han påpeker at hverken hovedstyre eller administrasjonen har ytterligere kommentarer til saken, men at de «vil opprettholde dialogen direkte med de impliserte.»

Åsland uttalte til Vårt Land onsdag at han ikke ønsker å kommentere den nye rollen.

Reagerer på ny tillit

Vårt Land har fått opplyst fra flere kilder at Åslands nye rolle innbærer at han skal oppholde seg i et land i et område organisasjonen regner som sensitivt. Ifølge nettsidene deres har Misjonssambandet engasjement i flere sensitive områder, altså land som er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Av sikkerhetsmessige hensyn er organisasjonen varsom med å gi ut informasjon om arbeidet og de involverte.

Juel Østereng har hatt lang fartstid i Misjonssambandet, og har flere ganger tidligere kritisert ledelsen og uttrykt støtte til varslerne. Han reagerer på at Misjonssambandet viser Åsland ny tillit.

– Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg ble fortalt dette. Jeg har kommentert til Birger Helland at dette oppfatter jeg som et slag midt i ansiktet på varslerne, sa Østereng til Vårt Land på torsdag.

Birger Helland har vært fungerende generalsekretær i organisasjonen fram til Gunnar Bråthen tiltrådte i stillingen i juni.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion