Religion

Gikk brått av som generalsekretær – nå skal Øyvind Åsland få ny rolle

INTERNASJONALT ARBEID: Et drøyt år etter at Øyvind Åsland gikk av som generalsekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband, skal han få en ny rolle i tilknytning til organisasjonen.

Øyvind Åsland, tidligere generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet), er tiltenkt en rolle tilknyttet organisasjonen og deres internasjonale arbeid.

Det bekrefter flere kilder til Vårt Land.

Rollen innebærer at Åsland skal oppholde seg i et land i et område organisasjonen regner som sensitivt. Ifølge nettsidene deres har Misjonssambandet engasjement i flere sensitive områder, altså land som er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Av sikkerhetsmessige hensyn er organisasjonen varsom med å gi ut informasjon om arbeidet og de involverte.

Et av Åslands formål vil være å drive med forskning. Vårt Land er kjent med at det pågår en prosess der rammene for et forskningsprosjekt avklares med en norsk institusjon.

Flere kilder opplyser til Vårt Land at Åsland vil regnes som en del av Misjonssambandets internasjonale arbeid, men at han formelt ikke skal være ansatt i Misjonssambandet.

Øyvind Åsland ønsker ikke å kommentere saken.

Fortalte om engasjement

Åsland og hans kone informerte nylig om det nye engasjementet på årsmøtet til Vitalkirken, som er en av Misjonssambandets forsamlinger i Oslo.

Pastor Harald Hovland gir følgende kommentar til Vårt Land:

– Jeg beundrer dem begge for deres engasjement. Så er det selvfølgelig kjedelig at de reiser fra byen. De har blitt en integrert del av menigheten. Men vi er takknemlige for dem og gleder oss veldig til å være med og be for dem framover i den tjenesten de skal ut i.

Ifølge Hovland har Åsland vært en del av Vitalkirken siden den ble etablert i 2020.

Gikk brått av

Våren 2022 gikk Åsland av som generalsekretær for Misjonssambandet på kort varsel, etter at det lenge hadde stormet rundt lederskapet hans. Flere var kritiske til organisasjonens håndtering av en rekke varsler mot ledelsen i organisasjonen.

Da Åsland gikk av, avviste han at avgangen hadde sammenheng med varslingssakene, men fortalte at han hadde opplevd et «krevende samarbeidsforhold med hovedstyret».

I etterkant av avgangen ble det rettet kritikk mot hovedstyret fra flere ansatte ved organisasjonens hovedkontor, som mente at Åsland var blitt dårlig behandlet.

– Jeg trodde ikke mine egne ører

Juel Østereng har hatt lang fartstid i Misjonssambandet, og har flere ganger tidligere kritisert ledelsen og uttrykt støtte til varslerne. Han reagerer på at Misjonssambandet viser Åsland ny tillit.

– Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg ble fortalt dette. Jeg har kommentert til Birger Helland at dette oppfatter jeg som et slag midt i ansiktet på varslerne, sier Østereng.

Birger Helland har vært fungerende generalsekretær i organisasjonen fram til Gunnar Bråthen tiltrådte i stillingen i juni.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion