Religion

Jehovas vitner vil ikke endre religiøs praksis

JEHOVAS VITNER: Statsforvalteren ba Jehovas vitner om å «rette opp i» praksis knyttet til eksklusjon for å unngå å bli fratatt registreringen som trossamfunn. Det kommer de ikke til å gjøre, ifølge ferskt brev fra Jehovas vitner.

– Staten har ikke myndighet til å kreve at en religion skal endre på noe ved sin religiøse tro og praksis, skriver Fabian Fond ved trossamfunnets skandinaviske kommunikasjonsavdeling til Vårt Land.

Jehovas vitners regler om eksklusjon av medlemmer har blitt slått hardt ned på av norske myndigheter dette året. Først ble de nektet statstilskudd for 2021, slik Barne- og familiedepartementet nylig stadfestet. Deretter fikk de varsel fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om at de også kan miste registreringen som trossamfunn. Det innebærer tap av vigselsrett, samt at de ikke kan kreve statstilskudd.

Årsaken til at trossamfunnet kan miste registreringen, henger tett sammen med årsaken til at de ble nektet statstilskudd: Jehovas vitner eksklusjonspraksis er blant annet et brudd på trossamfunnslovens paragraf 6, mener både Statsforvalteren og departementet.

I varselet gav Statsforvalteren Jehovas vitner en frist på fire uker på å «rette opp i forholdene som medførte nekting av tilskudd». De måtte også sende dokumentasjon på at dette har skjedd.

Nå har Jehovas vitner sendt inn sin redegjørelse. Der er de tydelige på at de ikke kommer til å gjøre noen endringer.

«Jehovas vitner i Norge kommer ikke til å forandre sine trosoppfatninger og framgangsmåter bare for å tilfredsstille Statsforvalteren. Det betyr at de trosoppfatningene og framgangsmåtene som Statsforvalteren misliker, vil fortsette å stå ved lag», skriver de i brevet som er datert 14. desember.

TOPPLEDELSE: Nylig ble det kjent at Jehovas vitner nektes statstilskudd for 2021 og har fått varsel om tap av registrerings som trossamfunn. For første gang kommenteres nyhetene av Det styrende råd, her representert ved Anthony Morris.

Vil ikke la seg presse

Uttalelsen er i tråd med føringer som Jehovas vitners internasjonale ledelse i New York nylig har kommet kommet med.

– Myndighetene i Norge har truet med å ta fra oss registreringen som trossamfunn fordi vi retter oss etter det Bibelen sier om eksklusjon. I framtiden vil flere verdslige myndigheter prøve å utfordre religionsfriheten vår. De vil kanskje prøve å presse oss til å forandre vårt bibelske standpunkt. Men det kommer vi aldri til å gjøre, sier Anthony Morris i Det styrende råd, i en video på nettsiden til Jehovas vitner.

Det styrende råd består av åtte mannlige rådsmedlemmer og holder til ved hovedkontoret i Warwick i New York. Rådet har ansvar for å utarbeide bibelsk veiledning til Jehovas vitner over hele verden, føre tilsyn med vitnenes offentlige forkynnelsesarbeid og forvalte bruken av midler som blir gitt, heter det på nettsiden til vitnene.

Jehovas vitner har imidlertid ikke tenkt å gi opp kampen om hverken statstilskudd eller registrering, da de mener begge deler bryter med blant annet trosfriheten.

I et brev fra Advokatfirmaet Glittertind, som Vårt Land har fått innsyn i, kommer det frem at trossamfunnet planlegger å saksøke staten for vedtaket om bortfall av statsstøtte. Også et endelig vedtak om bortfall av registrering vil kunne havne i retten, skrev avisen 8. desember.

Jehovas vitners statstilskudd for i fjor utgjorde om lag 16 millioner kroner.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell.
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer fordelt på 120.387 menigheter.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org.

---

– Negativ sosial kontroll

Ifølge trossamfunnslovens paragraf 6 kan tilskudd nektes dersom et tros- eller livssynssamfunn blant annet «krenker barns rettigheter» eller «på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter». Registrering kan trekkes tilbake dersom ett eller flere av vilkårene for å nekte tilskudd i nevnte paragraf er oppfylt.

Statsforvalteren foretok i fjor en gjennomgang av trossamfunnets egne redegjørelser og publikasjoner, etter anmodning fra Barne- og familiedepartementet. Et av funnene var blant annet at Jehovas vitner åpner for eksklusjon av døpte mindreårige.

«Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter, skrev Statsforvalteren i sitt vedtak om tilskuddsnekt i januar i år, og fastslo at en slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven paragraf 6.

Når Statsforvalteren nå skal vurdere om Jehovas vitner skal fratas registreringen, «skal det særlig legges vekt på tiltak tros- eller livssynssamfunnet har iverksatt for å forhindre slike forhold», skrev Statsforvalteren i sitt varsel om tap av registrering i høst. «Videre skal det vektlegges hvor alvorlig forholdet er og om det fremstår som forsettlig.»

Statsforvalteren opplyser til Vårt Land at de vil forsøke å fatte et vedtak i saken før 1. januar 2023. Fordi saken er under behandling, ønsker de ikke å kommentere den ytterligere på dette tidspunkt.

Sturla Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole, har tidligere uttalt til Vårt Land at han mener Staten har en god sak dersom vedtaket om tilskuddsnekt havner i retten. Professor i religionsvitenskap, Dag Øistein Endsjø, har på sin side problematisert deler av vedtaket.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion