Religion

Svarer på kritikk fra tidligere Hillsong-pastor: – Ville aldri sammenliknet Brian Houston med Gud

KRITIKK: «Den sosiale kontrollen i Hillsong er sterk», skrev tidligere Hillsong-pastor Marie Fuglset Idland i et innlegg. Nå kommenterer pastor Alexander Botn kritikken.

«Hierarkiet, forskjellsbehandlingen og dyrkingen av ledere må ta slutt».

Dette skrev tidligere Hillsong-pastor Marie Fuglset Idland i et innlegg, som forrige torsdag ble publisert i Vårt Land. Idland har vært pastor for Hillsong i Drammen og Kristiansand, men i 2019 sa hun opp stillingen sin.

I innlegget hevder hun at det har pågått en usunn dyrking av ledere i Hillsong, og hun er særlig kritisk til statusen hun mener grunnleggeren Brian Houston har hatt, både internasjonalt og i Norge.

Siden innlegget stod på trykk forrige torsdag, har Vårt Land sendt en rekke forespørsler til Hillsongs hovedpastor Andreas Hasseløy, som ikke har blitt besvart. Men onsdag denne uken bekreftet pastoren at han ikke kommer til å kommentere innlegget. I en tekstmelding til Vårt Land skriver Hasseløy at han har «snakket mye i det siste, og at det nå kunne være greit å høre en annen stemme».

I tillegg til Hasseløy, har Vårt Land spurt flere av Hillsongs pastorer og ledere om å kommentere. Av dem er det bare Alexander Botn, pastor i Hillsong Drammen, som vil uttale seg. I en skriftlig uttalelse sier han følgende:

– Dette er vondt å lese fordi Marie har kjent dette på kroppen, og det synes jeg er leit.

PASTOR: Alexander Botn er pastor i Hillsong Drammen. Han tror deler av kritikken til Marie Fuglset Idland er gjenkjennelig for mange, men mener mye har endret seg i kirken

Mener kirken er endret

Botn tror deler av Fuglsets innlegg er gjenkjennelig for mange. Pastoren understreker viktigheten av at «folk får lov til å rope høyt om ting de opplever som usunt».

– Maries opplevelser er ekte, og det gjør at hun er krass mot den kirken hun forlot. Det forstår jeg godt.

Botn opplever imidlertid at kirken har endret seg, og at flere av poengene til Fuglset Idland bør nyanseres. Han trekker fram at han selv var en av flere pastorer som sa opp stillingen sin høsten 2020.

– Det handlet om mangel på tillit til at kirken den gang ble ledet på en sunn måte. Siden det har vi hatt et styre som har kommet inn for å rydde i prosesser og kalle en spade for en spade. Det gjorde at den kirken jeg returnerte til var en sunnere kirke, enn den jeg forlot.

De daværende hovedpastorene, Jostein og Brit Krogedal, sa opp stillingene sine høsten 2020. I tillegg ble styret byttet ut. Noen måneder senere returnerte Botn til stillingen i Hillsong.

Botn tror de som er en del av Hillsong i dag opplever at utskiftningene i 2020 markerer et «før og etter».

– Den endringen Marie etterlyser har i svært stor grad vært hovedagenda de siste årene, og mye har allerede trådt i kraft. Både med tanke på hvordan søndagene våre ser ut, måten lederskap utøves, og åpenheten i kirka med rom for tilbakemeldinger, sier Botn.

Brian HOUSTON. Hillsong

– Et vondt stempel

Fuglset Idland hevder i innlegget sitt at «den sosiale kontrollen i Hillsong er sterk». «Vi skal stole blindt på lederne over oss, uten rom for kritiske spørsmål, undring eller tvil.», skriver hun om kulturen i kirken.

– Det er et vondt stempel å skulle bære. Om noen opplever at jeg som pastor utøver sosial kontroll over dem, så håper jeg på det aller sterkeste at de vil speile meg på det, for sånn ønsker vi ikke at det skal være hos oss. At Marie har opplevd slik kontroll er vondt å lese. Jeg har ikke den erfaringen, og jeg håper vi har luket det bort fullstendig. Om ikke, så vil vi omvende vi oss fra det, skriver Botn.

Videre mener hun Hillsong, både internasjonalt og i Norge, har behandlet Brian Houston som en gud. «Jo høyere opp i hierarkiet vi var, desto mer lojalitet og ære skulle vi gi Houston-paret», skriver hun.

Den fremstillingen reagerer Botn på.

– Jeg har vanskelig for å tro hva jeg leser når Marie sammenligner Hillsongs syn på Brian med Gud. Den kirken jeg er en del av har alltid hatt Jesus som hjørnestein, og han får all ære i alle våre samlinger – ledersamlinger som søndager, sier Botn.

– Men kjenner du igjen at lederne på toppen har fått en usunn posisjon og status i folks øyne?

– Det kan jo være Marie smører på for å få gjennom poenget sitt, for vi har absolutt hatt stor respekt for ledere i vår kirke og tidvis har det vært usunt overdimensjonert. En normal respekt for ledere skal man ha både utenfor og i kirken, men om vi noen gang har opphøyet pastorer usunt høyt, må vi bare omvende oss fullstendig. Det er jo ikke greit teologisk eller menneskelig.

– Vi har alltid hatt tro på lederskap i vår kirke, men å skulle sammenligne Brian med Gud er noe vi aldri ville funnet på å gjøre. Folk er bare folk, uansett rolle, tittel, kall og posisjon. Det har den siste tidens hendelser vist nok en gang. Bare Jesus er Jesus og slik vil det alltid være, også i vår kirke.

TAR OVER: Andreas Hasseløy har vært pastor for Hillsong Oslo siden desember 2020. Nå blir han ny hovedpastor for Hillsong Norway.

Annerledes lederrolle

– Har du noen konkrete eksempler på grep dere har tatt for å adressere de problemene som har vært?

– Jeg ønsker ikke å være en stemme som sier at nå er alt perfekt hos oss, men det er tatt flere grep for å bli sunnere, svarer Botn i e-posten.

En av de største endringene, mener han, angår rollen til Hillsong Norways hovedpastor, som i Hillsong har tittelen «leadpastor».

– Vi har ikke lenger én på toppen i Norge som styrer alene, men vi har brukt beskrivelsen «fremst blant likemenn» en del. Der er en gruppe mennesker nå, med komplimenterende kvaliteter som utfyller og utfordrer hverandre.

– Betyr det at hovedpastor Andreas Hasseløy ikke har like stor beslutningsmyndighet som forgjengeren hans?

– Ja, det betyr det. Andreas har et overordnet ansvar for visjon, kultur, strategi og teologi, men han leder ikke alene og styrer ikke pengeflyt eller ansettelser, for eksempel. Han følger heller ikke opp lokasjonene direkte alene. Det gjøres sammen med andre, noe som har åpnet for større lokal frihet og mindre detaljstyring. Dette er ønsker fra Andreas selv, for å kunne få holde fokus på det han brenner for, nemlig å bygge en kirke hvor det er lett å få øye på Jesus.

Større innflytelse

Botn skriver også at lokale pastorer i Hillsong har større innflytelse på prosesser enn før.

– Samtalene i pastorteamet er gode og ingen er redd for å ytre seg eller si hva de mener. Dette er nå et forum for gode diskusjoner med uenigheter og ærlige meninger. En av de konkrete endringene, er at hver pastor er gitt større lokal frihet til å ta grep og gjøre det de selv mener er best for lokasjonen de tjener.

Styret i Hillsong Norway er mer aktivt enn før. Selv om de ikke har mer innflytelse på papiret, er de likevel mer delaktige i avgjørelser, skriver han.

– De er en sunn sikkerhet når det kommer til risikoavgjørelser rundt økonomi, lån, reiseutgifter, ansettelser og så videre, og leadpastor har ikke signaturrett eller prokura.

Vårt Land har fremlagt kritikken fra Alex Botn for Marie Fuglset Idland. Hun svarer:

«Alex Botn sin respons er kanskje kjernen i utfordringen. Jeg tror nok ikke de ser denne ukulturen selv. At han etter alt som nå kommer frem, velger å insinuere at jeg «smører på», er for meg ikke betryggende.»

Vårt Land har også gitt Hillsong Norways tidligere hovedpastor Jostein Krogedal anledning til å svare på kritikken fra Fuglset Idland. Det ønsker han ikke.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion