Religion

Frustrert over konklusjon: – Vi er velkommen i ImF, men er samtidig et problem

TJENESTEDELING: Emblem bedehus, som skapte historie ved å åpne for kvinner i eldsterådet, får bli i Indremisjonsforbundet. De er likevel ikke fornøyd med ledelsens konklusjon.

– Det hadde nesten vært ryddigere om de hadde konkludert med at vi ikke fikk være med i Indremisjonsforbundet. Da hadde vi visst hva vi har å forholde oss til. Nå er vi på på den ene siden velkommen i ImF, men er samtidig et problem, sier Arild Ove Halås, styreleder i Emblem bedehusforsamling i Ålesund.

I 2019 skrev de historie da de som første forsamling i Indremisjonsforbundet (ImF) åpnet for at også kvinner kan sitte i eldsteråd. Det er i strid med ImFs veiledningsdokument, som fremhever at bare «egnede menn» skal kalles til eldstetjenesten i lokalforsamlinger.

Som følge av saken fikk ImF-ledelsen i oppdrag av lære- og tilsynsrådet å lage undervisningsvideoer om dette temaet. I forrige uke publiserte de åtte av ni episoder i serien, og stadfestet at kvinner ikke kan være eldste. I dag publiserte de den siste episoden, samt en uttalelse fra ImFs lære- og tilsynsråd. Der slår de fast hva som skjer med forsamlinger som har landet på en annen konklusjon:

Ifølge rådet er ikke spørsmålet om menn og kvinners tjeneste en test på bibeltroskap. Forsamlinger som konkluderer annerledes i dette spørsmålet enn ImF sentralt, kan derfor forbli i organisasjonen, forutsatt at forsamlingen har utredet spørsmålet grundig i forkant.

– Skyter seg selv i foten

For Halås er konklusjonen fra ImF-ledelsen som forventet, men mener at de i samme uttalelse skyter seg selv i foten.

– Først konkluderer Imf med at det går an å holde fast på at Bibelen er en autoritet og likevel kan komme til ulike konklusjoner, men så sier de at de som ikke går i takt med ledelsen skaper splittelse, sier han, og viser til følgende uttalelse:

«Menn som deler vårt syn, og som har karakter og tillit til å kunne være eldste, vil i de aller fleste tilfeller definere seg ut av en lokal eldstetjeneste som en konsekvens av at en åpner for begge kjønn. Vi må derfor påpeke at saken vil ha splittende konsekvenser, og vi mener derfor at vårt råd er den mest samlende løsning», skriver lære- og tilsynsrådet.

Edmund Rossland, er medlem i Fredheim Arena i Sandnes, en forsamling tilknyttet ImF. Han har tre ganger vært med på å fremme forslaget om at kvinner kan være eldste i den lokale forsamlingen. Sist gang var tidligere i september, da et flertall stemte for kvinnelige eldste, men de oppnådde ikke to tredjedels flertal, som saken krevde. Heller ikke Rossland er ikke imponert over uttalelsen til ImF sentralt.

– Jeg forstår ikke logikken lenger. Ved å si at dette ikke handler om bibeltroskap, men en måte å se tjenestedeling på, slår de bein under sin egen konklusjon, mener Rossland.

Hvis de først skulle lande på å anbefale eldstetjeneste kun for menn, hadde han foretrukket at de ekskluderte dem som kom til en annen konklusjon.

– Det hadde vært enklere å forholde seg til. Nå fremstår det ullent og som om de virrer. Hvis du likevel ikke skal bli ekskludert forstår jeg ikke hvorfor de vil tviholde på å anbefale eldstetjenesten kun for menn.

– Demotiverende og underlig

I forkant av konklusjonen som Imf-ledelsen offentliggjorde i dag, uttalte styreleder i Emblem bedehusforsamling til Vårt Land at den uansett ikke får noen konsekvenser for dem. ImF sentralt har nemlig ikke mandat til å kaste lokalforeninger ut av organisasjonen. I ImF er de nærmere 850 foreningene og lagene innmeldt i kretser, ikke ImF sentralt, og bare kretsene kan ekskludere foreninger.

Det bekreftet også Johan Halsne, kretsleder i ImF Sunnmøre, som Emblem bedehusforsamling tilhører.

– Kun i tilfeller der vi ser forsamlinger bryte med Guds ord på helt avgjørende punkter, kan vi vedta eksklusjon. Det har ikke skjedd her, sa han.

I kjølvannet av saken i Vårt Land har styrelederen i Emblem bedehusforsamling fått flere henvendelser fra menn og kvinner som støtter Emblems avgjørelse om å åpne eldsterådet for begge kjønn.

– Min opplevelse er at de fleste som tar kontakt synes det ImF gjør i denne saken er demotiverende og underlig. Det skaper så mye uro i et spørsmål som i utgangspunkt ikke er sentralt i Bibelen , men som gjennom videoserien gjøres til årets viktigste sak i ImF, sier styreleder Arild Ove Halås.

Edmund Rossland i Fredheim Arena mener ImF er i utakt med sine egne, og tror det er mange flere som ønsker en endring enn det forbundet sentralt har vært klar over.

– ImF har gjort seg selv irrelevant for min del. De skal egentlig være en resurs for menighetene, men jeg har ingen grunn til å forholde meg til dem lenger. Jeg lever i min lokale, selvstyrte menighet som jeg er veldig glad i.

Kaller uttalelser «merkelige

Erik Furnes, generalsekretær i ImF, kaller uttalelsene om at det ville vært bedre å ekskludere forsamlingene som ønsker kvinnelige eldste som «merkelige».

– Er det bedre å bli utestengt fra et fellesskap som man i utgangspunktet ønsker å være medlem av bare fordi man er uenig i vår rettledning?, spør han.

– Både Rossland og Halås vet at det eneste ImF sentralt kan gjøre er å gi råd. Og det har vi fått tilslutning fra alle kretsene til å gjøre, sier generalsekretæren.

Han sier de fra kretsene bare har fått anerkjennelse for å legge en teologisk føring, samtidig som de har villet være pragmatiske.

Furnes mener kritikken om at det er forvirrende at spørsmålet ikke lenger skal handle om bibeltroskap bommer.

– Vi har tatt et oppgjør med at dette spørsmålet er er en test på bibeltroskap. Vi anerkjenner at man kan være bibeltro, men likevel komme med ulike konklusjoner i dette spørsmålet. Men hele grunnlaget for vår gjennomgang i både videoene og uttalelsen er å ta Bibelen på alvor. Dette handler fremdeles om bibelforståelse.

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion