Kirke

Sterk uenighet om kvinnelige eldste

Bedehus i Ålesund bryter anbefalingene til Indremisjonsforbundet ved å åpne opp for kvinnelig eldste, mener ledelsen. Neste uke skal saken til behandling i lære- og tilsynsrådet.

– Vedtaket til bedehusforsamlingen er et brudd med den veiledning og anbefalte praksis vi har om eldsteråd i Indremisjonsforbundet (ImF), sier Andreas Evensen, fungerende generalsekretær i ImF.

– Vi anser ikke vedtaket som kirkesplittende, sier Arild Ove Halås, styreleder i Emblem bedehusforsamling, som er tilknyttet Sunnmøre krets i ImF.

Det var under et ekstraordinært møte i september i fjor at Emblem bedehusforsamling i Ålesund skrev ImF-historie: For første gang ble det vedtatt å opprette et eldsteråd som skal være åpent for begge kjønn. Siden da har én kvinne, sammen med to menn, vært forsamlingens åndelige lederskap.

I ImFs veiledning fra 2014 om menn og kvinners tjeneste, heter det imidlertid at det bare er egnede menn som skal kalles til eldstetjenesten i lokalforsamlinger. På fredag skal derfor saken til behandling i ImFs lære- og tilsynsråd, har ledelsen bestemt. Arbeidet ledes av fungerende generalsekretær Andreas Evensen.

Taus om konsekvenser

Ifølge Evensen har vedtaket til Emblem vært kjent for ledelsen siden i høst, og planen har vært at saken skal til behandling. Etter at saken ble belyst i Dagen tidligere denne måneden, har de besluttet å framskynde prosessen.

– Under møtet kommer vi til å oppsummere det som har skjedd og danne oss en felles forståelse av prosessen der oppe. Etter hvert må vi ta stilling til hvordan vi følger opp saken videre, sier han.

– Hvilke konsekvenser kan saken få for forsamlingen?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om på nåværende tidspunkt. Vi må se nærmere på den organisatoriske og juridiske biten, og finne ut hva slags handlingsrom de ulike ledd i organisasjonen har, sier han. Han ønsker heller ikke å uttale seg om hvilke sanksjonsmuligheter ledelsen har.

– Hvorfor er det ikke mulig for ImF å leve med to syn i dette spørsmålet?

– Vi lever allerede med to syn, men vi er ikke åpen for to praksiser. Vi går ikke inn og detaljstyrer hva alle ledere mener, vi forventer at de er lojale mot vårt bibelsyn og anbefalinger.

'Innenfor handlingsrommet'

Styreleder i Emblem bedehusforsamling, Arild Ove Halås, har tidligere uttalt til Dagen at med ett unntak har ingen i forsamlingen protestert mot vedtaket.

– Slik jeg ser det, så hadde vi to valg. Enten måtte vi la alt som hadde med eldsteråd ligge, eller så måtte vi få på plass et åndelig lederskap. Det var umulig for oss å komme til forsamlingen og si at vi ønsket å opprette et eldsteråd kun med menn. Det ville ført til splittelse og vonde ting. Valget ble derfor å forholde seg til den virkeligheten vi faktisk lever i, sier han til avisen.

Halås sier til Vårt Land at forsamlingen har vurdert kvinnespørsmålet som «en rent teologisk sak, hvor man kan komme til ulike konklusjoner».

– Det ser vi også av andre misjonsorganisasjoner som vi samarbeider tett med, som Normisjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Dette har vi lagt til grunn i vår behandling da vi høst valgte å opprette eldsteråd og valgte å la det være åpent for begge kjønn, sier han.

Han er klar over at vedtaket ikke er i tråd med ImFs anbefaling sentralt, men mener likevel at vedtaket er innenfor forsamlingens handlingsrom.

– Organisasjonen er bygd opp slik at foreningen og kretser er selvstendige enheter.

'Ikke en kvinnekamp'

Han har likevel forståelse for at saken vekker reaksjoner innad i organisasjonen.

– Men for oss er ikke dette et opprør eller kvinnekamp. Vi har sett på hva som er best for vår lokale sammenheng for å styrke vårt åndelige lederskap. Vedtaket vårt er et resultat av en prosess som har gått over lang tid, sier han, som framholder at styret har en god dialog med ImF-ledelsen, tross uenigheter.

– Hvis ledelsen ber dere om å reversere åpningen for kvinnelig eldste, hva gjør dere da?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Vi vil først avvente ledelsens konklusjon, sier han.

ImF driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark. Fungerende generalsekretær i ImF sier at et av punktene på agendaen under møtet neste fredag vil være hvordan ImF kan styrke undervisningen og veiledningen om bibelsyn, åndelig lederskap og menn og kvinners tjeneste i organisasjonen fremover.

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke