Religion

Indremisjonsforbundet stadfester: Kvinner kan ikke sitte i eldsteråd

BIBELSYN: Etter å ha utredet spørsmålet om menn og kvinners tjeneste, stadfester Indremisjonsforbundet sentralt: Kun «egnede menn» kan være eldste. Foreløpig vil de ikke si hva som skjer med forsamlinger som har et annet standpunkt.

– Jeg kan bekrefte at vi etter en gjennomgang av spørsmålet, fortsatt står for den samme posisjon som før i forhold til kvinnelig eldste, sier Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet.

Onsdag offentliggjorde de åtte av ni episoder av en videoserie der de gjennomgår Indremisjonsforbundets syn på menn og kvinners tjeneste i menigheten. Bakteppet for serien er at Emblem bedehusforsamling i Ålesund i september 2019 åpnet for kvinnelige eldste, noe som er i strid med ImFs veiledningsdokument.

Som følge av saken fikk ImF-ledelsen i oppdrag av lære- og tilsynsrådet å lage undervisningsvideoer om dette temaet. I videoserien stadfester de:

– Både menn og kvinner har gave til å lede, men det finnes en funksjon i den kristne forsamling som er forbeholdt egnede menn, og det handler om å tjene forsamlingen i et åndelig lederskap, oppsummerer Erik Furnes på ImF-eide Sambåndet, der videoserien er publisert.

I praksis betyr det at kvinner ikke kan sitte i forsamlingers eldsteråd.

Særskilt ansvar

– Hva innebærer det å være eldste?

– Både menn og kvinner kan forkynne i forsamlingen, men eldsterådet har et særskilt ansvar for den. De skal prøve profetisk tale og har også mandat til å gripe inn der noen lever i strid med Guds ord, sier Furnes.

Konklusjonen til Indremisjonsforbundet ble kjent internt i organisasjonen allerede i juni, men først nå går de ut med den på nett.

– I videoserien gir vi en mer nyansert framstilling av hele sakskomplekset. Samtidig er det en tydeliggjøring at vi fortsatt mener at det er en avgrensning i menn og kvinners tjenester, sier Furnes.

Men enda viktigere, påpeker han: De ønsker også å tydeliggjøre hvilke tjenester kvinner kan gå inn i.

– En del kvinner opplever i dag en kanskje større avgrensning enn det vi mener det er bibelsk dekning for, sier han.

Gitt et mandat

Bibelversene som ligger til grunn for deres konklusjon, er blant annet Galaterne 3,28, Efeserne 5,21–33, 1. Kor 11 (2–16) og 14 (33–38), 1. Tim 2.

– Hva konkret gjør kun menn kvalifisert for åndelig lederskap i menigheter?

Det blir fryktelig tabloid hvis jeg skal si noe kort om det, men i en av episodene trekker jeg en parallell til mitt eget ekteskap. På det praktiske plan deler vi ektefeller på de fleste oppgaver i hjemmet. Samtidig kan jeg ikke være mor til mine barn. Hun kan ikke være far til våre barn.

Mer konkret ønsker han ikke å være om menn og kvinners forskjeller og hva det betyr i praksis. I stedet konstanterer han at en sannsynlig forståelse av Bibelen, er at det er en forskjell mellom mann og kvinne.

– Eldstetjenesten handler om å gå inn i en rolle. De er gitt et mandat til å utøve en tjeneste på vegne av forsamlingen, sier han.

På nåværende tidspunkt vil ikke Furnes å gå ut med hva som skjer med forsamlinger i ImF som har et annet syn enn organisasjonen sentralt i dette spørsmålet. Får de forbli i organisasjonen eller må de bryte med dem? Det blir kjent neste uke når Sambåndet publiserer siste episode i videoserien.

Edmund Rossland, som er medlem i Fredheim Arena i Sandnes, har vært med å fremme forslaget om kvinnelig eldste tre ganger.

Flertall i lokalforsamling

Tidligere denne måneden ble spørsmålet om kvinnelig eldste aktualisert i ImF-forsamlingen Fredheim Arena i Sandnes. Der ble spørsmålet avgjort for tredje gang under årsmøtet deres.

61 prosent av de stemmeberettigede støttet opp om å la kvinner få sitte i eldsterådet deres. Men til tross for flertall, ble det ikke gjennomslag for saken. Til det måtte forslaget ha fått minst minst to tredjedels flertall.

Selv om forslaget ikke gikk gjennom denne gang, har det skjedd en bevegelse i forsamlingens holdning i spørsmålet, uttalte Edmund Rossland, en av forslagsstillerne.

– Sist gang vi fremmet forslaget til årsmøtet, fikk vi i underkant av 50 prosent stemmer, gangen før der 40 prosent. Det går derfor rette veien, men dette tar lengre tid enn jeg hadde sett for meg, sa han.

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion