Religion

Indremisjonsforbundet: Vil ha mannlige eldste - menighet som valgte kvinne vil ikke reversere

Emblem Bedehusforsamling i Ålesund ble første ImF-forsamling med en kvinne i eldsterådet sitt. Nå uttaler ImFs lære- og tilsynsråd at de mener det ikke er i tråd med forbundets syn - men de vil gå i dialog.

I september i fjor skrev Emblem bedehusforsamling i Ålesund historie. De ble den første forsamlingen i Indremisjonsforbundet (ImF) til å gå inn for at begge kjønn kan sitte deres eldsteråd. Siden da har én kvinne, sammen med to menn, vært forsamlingens åndelige lederskap.

Utfordrer Indremisjonsforbundets sentrale anbefalinger

Det har vakt sterk uenighet i den konservative misjonsorganisasjonen. I ImFs veiledning fra 2014 om menn og kvinners tjeneste heter det nemlig at bare «egnede menn [...] skal kalles til eldstetjeneste i lokalforsamlinger».

Sist fredag ble saken derfor behandlet i ImFs lære- og tilsynsråd. Først onsdag morgen ble rådets anbefaling kjent via  misjonsorganiasjonens nyhetsside, Sambåndet.

– Lære- og tilsynsrådet har gjennom denne prosessen ikke kommet til ny innsikt i det spørsmålet, vi står derfor fast på gjeldende veiledning om menn og kvinners tjeneste og anbefalingen om eldstetjenesten, lyder vedtaket publisert onsdag denne uka.

Fungerende generalsekretær i ImF, Andreas Evensen, har ingen kommentar utover det som står i artikkelen om vedtaket på Sambåndet.

Uaktuelt å reversere

Det står ikke eksplisitt i vedtaket om de reverserer Emblems menighets avgjørelse eller godtar den, men at de «ønsker å møte representanter fra Emblem bedehusforsamling og ImF Sunnmøre for videre dialog om saken».

– Dette er det beste vedtaket vi kunne fått. Det er ingen som forventet at ImF skulle endre sin teologi, aller minst Emblem. Vi synes det er positivt at ledelsen vil møte oss og at vi får en god samtale om tjenestefordelingsprinsippet i organisasjonen. Det tror jeg er fruktbart, sier styreleder Arild Ove Halås i Emblem bedehusforsamling.

– Er det aktuelt for dere å reversere vedtaket deres?

– Vi har gjort et vedtak, og det er ikke tema for oss å gå tilbake på det. Det er ledelsen klar over. Vi regner det som opplagt at vi fortsatt får være en del av ImF.

Vil ikke ta debatt i mediene

Kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre mener vedtaket var som forventet, og også i tråd med et vedtak kretsen selv har gjort.

– Vedtaket som er fattet nå gir uttrykk for et ønske om å møtes og et reellt ønske om å finne en farbar vei videre i dette.

– Hvor stort handlingsrom tenker du at Emblem Bedehusforsamling har i spørsmålet om kvinnelig eldste?

– Jeg ønsker ikke å bruke tid i media på å problematisere slike ting. Dette vil vi ta opp i samtale med ledelsen.

– Lokalt handlingsrom

Styreleder i Emblem bedehusforsamling, Arild Ove Halås, har tidligere uttalt til Dagen at bare ett medlem av forsamlingen har har protestert mot vedtaket som ble fattet på et ekstraordinært møte.

Til Vårt Land forklarte Halås at han var klar over at vedtaket ikke er i tråd med ImFs anbefaling sentralt, men han mente likevel at vedtaket var innenfor forsamlingens handlingsrom.

– Vi lever allerede med to syn, men vi er ikke åpen for to praksiser. Vi går ikke inn og detaljstyrer hva alle ledere mener, vi forventer at de er lojale mot vårt bibelsyn og anbefalinger, sa fungerende generalsekretær i ImF, Andreas Evensen, til Vårt Land 31. januar.

ImFs sentrale ledelse vedtok onsdag at de står på sin tidligere veiledning om kjønnenes rolle i trossamfunnene. Samtidig erkjente de at de ikke hadde vært tydelige nok på hva dette betyr i praksis i menighetene, og lovet å styrke dette arbeidet.

ImF driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark (se faktaboks).

LES MER OM KVINNELIGE ELDSTE OG KVINNELIGE PRESTER:

Sterk uenighet om kvinnelige eldste i Indremisjonsforbundet

Ingen dans på roser: 25 år siden Rose Marie Köhn ble Den norske kirkes første kvinnelige biskop

· Kirkehistoriker: – Lokal praksis kan bidra til teologisk endring

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion