Francesco Feos Johannespasjon ble eksempelet på at så kan skje, i Trefoldighetskirken på fredag. Verket har ligget ubrukt i mer enn et kvart millennium, helt til Lorenzo Ghielmi gravde det frem fra gjemmene i Biblioteca dei Filippini i Napoli for kort tid siden. Napoli var et skapende sentrum i italiensk musikkliv i første halvdel av det 18. århundre. Alessandro Scarlattis verk var blitt umoderne, hvorpå Pergolesi skrev sitt Stabat Mater og Feo sin Johannespasjon. Den første er blitt ett av de mest fremførte sakralverk vi har, det siste er først kommet oss for øre gjennom Ghielmis detektivarbeid, - og ikke å forglemme hans sublime formidling av den glemte pasjon. Det må være en stor tilfredsstillelse å både oppdage, - og å stå for en så storartet fremførelse som det Ghielmi ga oss.