Politikk

Klart for ny høring om trygdeskandalen

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) må svare for hva regjeringen har gjort for å rydde opp i trygdeskandalen i kontrollkomiteens høring fredag.

Høringen er den andre i rekken i det som blir omtalt som den største rettsskandalen i norsk historie.

Foruten Asheim er lederen av det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget, jussprofessor Finn Arnesen, innkalt til høringen.

Blant spørsmålene komiteen på forhånd har varslet at de vil grave dypere i, er en omtalt rapport om trygdeeksport fra 2014. I rapporten slås det flere ganger fast at Norge ikke kan hindre mottakere av trygdeytelser å reise til EØS-land på grunn av EØS-reglene. Men denne kunnskapen delte ikke departementet med verken Stortinget eller Nav.

Det er nettopp slike utenlandsopphold minst 86 personer kan være urettmessig dømt for siden 2012.

Nektet innsyn

Asheims departement har nektet komiteen innsyn i rapporten fordi den regnes som et internt dokument, noe som har provosert enkelte av kontrollkomiteens medlemmer.

Arnesen-utvalget har imidlertid fått lese rapporten. Arnesen sier til Rett24 at rapporten ikke inneholder noe vesentlig nytt, fordi den først og fremst dreier seg om trygdemottakere som er bosatt i utlandet, og ikke kort- eller langtidsopphold som Nav-skandalen handler om.

– Det man trenger å vite om denne arbeidsgruppens arbeid, står i vår rapport, sier Arnesen.

LES OGSÅ: Samtaler med ofre for trygdeskandalen gjorde Nav-sjefen søvnløs

Uvisse følger

Et stort spørsmål er hva høringen i kontrollkomiteen vil munne ut i. Hittil har ingen blitt stilt til ansvar for skandalen.

Arnesen-utvalget har på sin side rettet flengende kritikk mot alle relevante forvaltningsorganer. Både regjeringen, Nav, Stortinget, påtalemyndigheten og rettsvesenet sviktet når det gjaldt å forstå EØS-reglene, konkluderer utvalget.

Partiet Rødt frykter at det de mener er en ansvarspulverisering vil fortsette etter dagens høring.

– Asheim er det den tredje statsråden som «tar ansvar» for denne saken. Fra før vet vi at granskingsrapporten, med sitt fokus på det juridiske sporet, har skjøvet fokus vekk fra spørsmålet om hvordan dette ble håndtert, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Han mener 2014-rapporten ser ut til å peke i retning av at regjeringen kjente til EØS-regelverket.

– Høringen må føre til at noen stilles til ansvar for denne uretten, og alt vi har sett så langt peker i retning av regjeringen, sier han.

Knusende dom

Høringen i kontrollkomiteen kan også bli farget av torsdagens høring om trygdeskandalen i Efta-domstolen. Der felte EU-kommisjonens representant en knusende dom over den norske praksisen med å legge hindringer i veien for reiser innad i EØS-området ved å ha som hovedregel at mottakere av kontantytelser fra Nav må oppholde seg i Norge.

Det gjelder også før 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft, mener både kommisjonen og Eftas overvåkingsorgan Esa.

Regjeringen fastholder på sin side at det går et skille i 2012, og at Navs feilpraksis kun gjelder fra da.

Dersom Efta-domstolen gir kommisjonen og Esa rett, kan det bety et ras av nye Nav-saker helt tilbake til 1994, da Norge sluttet seg til EØS.

LES OGSÅ:

Han gransket trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

• Veslemøy Østrem: «Nav-skandalen viser en overmakt som har mistet prinsippene av syne»

Rystes av bombe fra Tor-Aksel Busch

---

Fakta:

---

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Politikk