– Dette er svært alvorlig. At et menneske blir uskyldig dømt er et mareritt for rettsstaten, sier Jonas Gahr Støre til Vårt Land.

Ap-lederen er sjokkert over bomben som tidligere riksadvokat, Tor-Aksel Busch, slapp da han ble «grillet» av Kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag. Fredag fortsetter høringen om trygdeskandalen som skal ha sendt 48 uskyldige mennesker i fengsel (se faktaboks).

Tor-Aksel Busch kom med ramsalt kritikk

– Hadde vi blitt varslet i 2017, så tror jeg ikke at vi hadde hatt noen dommer i 2018 og 2019, sa Busch da han møtte pressen.

Da ville riksadvokaten ha undersøkt nærmere og 33 dommer kunne ha blitt unngått, hevdet Busch i høringen.

– Hadde vi blitt varslet i 2017, så tror jeg ikke at vi hadde hatt noen dommer i 2018 og 2019, sa tidligere riksadvokat, Tor-Aksel Busch da han møtte pressen torsdag.
Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Bush mener at Riksadvokaten burde fått beskjed tidligere om Nav-sakene. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Han ramset opp fem korsveier fra 2017 til 2019 der riksadvokaten kunne eller burde ha blitt varslet – enten av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), departementet hennes eller Nav.

– Vi burde ha fått beskjed tidligere. Hvem som skulle varslet oss, får være opp til andre å vurdere. Ideelt sett skulle vi ha fått vite om det andre halvår 2017. I 2018 ble det gjort flere vurderinger der det hadde vært grunn til å tenke på oss. I 2019 burde vi definitivt fått beskjed. Da slutter man å anmelde og er åpenbart urolige. Likevel hører vi ingenting. Det er realiteten, fortsatte Busch.

Høsten 2017 hadde trygderetten begynt å dømme mot Navs praksis.

Det politiske dramaet vokser

Dermed vokser det politiske trygdedramaet. Spørsmålene om Anniken Hauglie og departements ansvar for at uskyldige har blitt dømt vil vokse i styrke. Den nå pensjonerte riksadvokaten ga ytterligere ammunisjon til opposisjonen jakt på feiltrinn fra den ansvarlige statsråden.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens gransking av trygdeskandalen kan ende med at opposisjonen fremmer mistillitsforslag mot arbeids- og sosialministeren.

Jonas Gahr Støre ville derimot ikke konkludere om tillit da han ble spurt av pressen.

– Det blir useriøst å konkludere om tillit før vi har fått stilt henne spørsmål og hun har fått svare for seg i komiteen, sa Ap-lederen.

En feiltolkning av EØS-rett da EUs nye trygdeforordning ble innført i norsk lovverk av den rødgrønne regjeringen er en sentral faktor i trygdeskandalen. Derfor var også Støre kalt inn på teppet som tidligere utenriksminister.

– Er du mer varsom med å rette pekefingeren mot dagens regjering fordi den rødgrønne regjeringen kan ha et medansvar?

– Nei. Det er to helt forskjellige ting. Hvis granskingen skulle vise at det har skjedd feil som vi har ansvar for, så skal vi selvfølgelig erkjenne det ansvaret. Men Stortingets oppgave er å kontrollere sittende regjering. Det skal vi gjøre med alt alvor, og tillitsspørsmål gjelder jo den regjeringen som sitter, sier Støre til Vårt Land.

Støre peker på klasseperspektiv

Er det et klasseperspektiv i trygdeskandalen?

– Ja, det er det. Mange av de som har blitt rammet, som har fått dommer mot seg, er mennesker i utsatte situasjoner – sosialt og menneskelig. Konsekvensene som de har blitt rammet av står i kontrast til andre lovbrudd, som enten ikke blir oppdaget eller passerer uten konsekvenser.

I høringen gikk Støre i rette med at det er åpenbart at utgangspunktet for trygdeskandalen er feil ved innføringen av EUs trygdeforordning i norsk lovverk i 2012. Feilen kan tvert imot skrive seg så langt tilbake som Norges tilslutning til EØS, hevdet han. Det regjeringsoppnevnte granskningsutvalget skal se på dette, ifølge Støre.

Han avviste også at Utenriksdepartementet har ansvar for å ettergå de juridiske vurderingene det enkelte fagdepartement gjør når nye EØS-forordninger innføres i Norge.

Les mer om trygdeskandalen:

Slik reagerte opposisjonen på Anniken Hauglies redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget

Nav-skandalen: «Tiltalte opplevde det etterhvert som vanskelig å ta telefon, åpne posten og åpne e-poster»

Oppvasken etter trygdeskandalen rydder ikke opp i den virkelig store systemsvikten, mener advokat