Politikk

Hareide-venner lager nettverk og konferanse

Røde i KrF etablerer nettverk og konferanse for å ta vare på engasjementet Knut Arild Hareide skapte. De tar opp konkurransen med Oslo Symposium.

– Vi ønsker å ta vare på engasjementet Hareide skapte med boken og talen sin, uansett utfall av regjeringsforhandlingene, sier Tore Christansen i Nordland KrF.

Sammen med Kristin Walstad (Akershus KrF) og Odd Anders With (Trøndelag KrF) utgjør han arbeidsgruppen i nystartede Drivkraft – kristendemokratisk nettverk. Walstad grunnla den mye omtalte Facebook-gruppa Heia Hareide under KrFs opprivende retningsstrid.

Bak dem står en gruppe på ti-tolv nåværende og tidligere tillits- og folkevalgte fra KrF, som så langt har hatt ett møte. Arbeidsgruppa ønsker foreløpig ikke å gå ut med navn på dem.

LES OGSÅ: Slik fikk Hareide en heia-kampanje i ryggen

Inspirert av Oslo Symposium

Drivkraft er i støpeskjeen, men tar allerede nå opp konkurransen med den kristenkonservative, borgerlige stormønstringen Oslo Symposium. 9. februar går den første konferansen av stabelen i hovedstaden.

– Vi ser hen til Oslo Symposium, som har jobbet mot rødgrønn innflytelse og for borgerlig samling, sier Christiansen.

Han sier de ikke har diskutert «i hvor stor grad det er et mål å påvirke KrF» og har brukt lite tid «på å diskutere et manifest».

– Gitt beskrivelsen din av Oslo Symposium så ønsker vel også dere å påvirke KrF?

– Ja, men Oslo Symposium forsøker å treffe bredere enn KrF. De vil synliggjøre fellesskap på borgerlig side. Vi ønsker å synliggjøre fellesskap på andre saksfelt enn de er opptatt av.

Klima, fordeling, flyktninger og internasjonal solidaritet er slike saksfelt, ifølge Christiansen.

– Mange brant for visjonene Hareide løftet fram i fjor høst. Vi mener de bør være retningsgivende for KrF og i norsk politikk. Det gjelder både enkeltstandpunkt og hvilke saksfelt som skal være de sentrale. Vi ønsker å bidra til at engasjementet ikke ender i ingenting, sier Christiansen.

LES OGSÅ: «Kulturkrig» i Oslo Symposium

Hareide taler på konferansen

Programmet for konferansen kan tegne et bilde av hvor Drivkraft ser størst politisk fellesskap (se faktaboks). Talerlisten krones av Hareide selv. Han hadde ikke anledning til å kommentere saken før Vårt Land gikk i trykken.

På programmet står også tidligere SV-topp og leder i WWF Norge, Bård Vegar Solhjell. Det samme gjør Vårt Lands tidligere sjefredaktør, Åshild Mathisen, som skal samtale med politisk analytiker Aslak Bonde.

Forfatter Dag Hareide og tidligere Kirkens Nødhjelp-general Anne Marie Helland, som begge meldte seg inn i KrF for å støtte Hareide, skal også tale. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke møter Norsk Sykepleierforbund til diskusjon.

Temaene er global rettferdighet, teknologi og det nye mennesket, fremtidens arbeidsliv, klima – samt hva som finnes av verdifellesskap i det politiske sentrum-venstre.

LES OGSÅ: Derfor brukte ikke Hareide mer makt i retningsstriden

– Ingen ny partidannelse

– En så tydelig KrF-profil blant arrangørene gjør vel Drivkraft litt annerledes enn Oslo Symposium?

– Ja, bredden blant arrangørene er annerledes, men formålet har betydelige likhetstrekk. Oslo Symposium peker på fellestrekk på borgerlig side. Vi tenker derimot at skillelinjene ikke følger toblokktenkingen hele tiden. SV, KrF og Venstre er for eksempel veldig enige i flyktningpolitikken.

Kan Drivkraft få noen negative konsekvenser for KrF?

Dette er ikke et forsøk på omkamp om veivalget. Men når forhandlingene er ferdige er det en viss fare for at flere vil melde seg ut. Vi ønsker å ta vare på engasjementet som ble skapt, uavhengig om en blir eller ikke, gjennom en konferanse som ikke er forbeholdt KrF-medlemmer. Men vi forventer vel at hoveddelen av deltakerne vil være fra KrF.

I en pressemelding Drivkraft sendte ut etter at Vårt Land først omtalte saken, sier Odd Anders With:

– Nettverket er ikke en ny partidannelse, men et nettverk for dem som vil sloss for Hareides visjoner, enten man er innenfor eller utenfor partiet – eller kanskje bare midlertidig hjemløs.

MIN TRO: Der Mona Høvset kjenner seg hjemme, er det ikke lenger plass til henne

Stat i KrF-staten

– Kan Drivkraft bli en stat i KrF-staten, Christiansen?

– Nei, jeg tror verken vi har mulighet, myndighet eller som mål å bli det.

Har dere snakket med Hareide?

– Vi har hatt en del dialog med ham underveis. Partiledelsen er opptatt av at dette ikke blir noe som motarbeider samling av partiet. Det har jeg full forståelse for. Vi ønsker ikke å splitte, men å gjøre noe positivt.

Er dette en formalisering av Facebook-gruppa Heia Hareide?

– Det er ingen annen kobling enn at Kristin Walstad er med.

I Drivkrafts pressemelding sier Walstad selv:

– Gjennom Heia Hareide ble jeg kjent med mange mennesker, både i og utenfor KrF, som ble politisk engasjert. I Drivkraft er vi verken røde, gule eller blå, men åpne for alle som er interessert i sakene som tas opp på konferansen. Nettverket er helt nystartet, og det er vanskelig å si nå hva Drivkraft skal bli etter konferansen.

LES OGSÅ: Unge Venstre varsler internt opprør ved forbud mot tvillingabort

Håper Drivkraft kan påvirke KrF

Leder i Akershus KrFU, Simen Bondevik, bekrefter overfor Vårt Land at han er med i gruppen bak etableringen av Drivkraft. Han var svært skuffet etter at rød side tapte KrFs skjebnelandsmøte, men ble i partiet.

– I Drivkraft kan vi som støttet Hareides visjon møte likesinnede, noe mange av oss rett og slett trenger.

Bondevik ønsker at Drivkraft skal påvirke KrF.

– Ja, slik Oslo Symposium har gjort. Flere i KrFU har jo også vært aktive i tankesmier. Det er helt legitimt.

– Kan dette skape uro?

– Nei, for dette er ingen omkamp eller konkurrent til KrF. Signalet har vært at KrF skal romme hele bredden. Da kan Drivkraft være et samlingssted for røde i KrF og i tillegg favne dem som ikke klarer å bli i partiet. Vi håper å hjelpe KrF til å vokse.

Ingen i gruppa bak Drivkraft sitter på Stortinget, i sentralstyret, i landsstyret eller er ansatt i KrF, ifølge Bondevik og Tore Christiansen.

Mandag morgen, før nettverket gikk offentlig ut, hadde 33 personer likt Facebook-siden. Etter det Vårt Land kan se sto de fleste på rød side i retningsstriden. Blant dem er stortingsrepresentant Geir Bekkevold, partinestor Einar Steensnæs, sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug og KrFU-nestleder Nikolai Skogan.

LES OGSÅ: Fortsatt aborturo på rød side i KrF

Bjørkhaug: – Spennende

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug sier, slik Geir Jørgen Bekkevold også gjør, at hun kjenner til Drivkraft ved å ha blitt invitert til å like Facebook-siden deres.

– Jeg synes dette ser spennende ut. Det Hareide viste fram i talen sin er fortsatt er veldig viktig. Det handler i større grad om retning enn enkeltsaker. Det er viktig å ta vare på det engasjementet, og jeg tror det vil leve videre uansett.

Vil en sånn konferanse og et slikt nettverk ha noe å si for KrF?

– Det tror jeg. Når man har fora der flere man får diskutere med flere meingsfeller, så vil du føle deg sterkere. Man kan diskutere tankene som ligger til grunn for engasjementet Hareide skapte. Min opplevelse er at det er tanker med bred appell.

Tror du dette kan bidra til fortsatt uro i KrF?

– Så vidt jeg kan se er politikere i KrF engasjert i en rekke slike tankesmier og fora. Man søker til de meningsfellesskapene som finnes. Så må man passe seg for ikke å trekke seg tilbake til hvert sitt kammer. Det er viktig å holde dialogen åpen og bryne seg på motforestillinger i partifellesskapet. Det er fullt mulig å få til.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk