Klima

KrF tar klimagrep - vil strupe nye oljelisenser

KrF skjerper klimagrep i nytt program og vil sette bom for nye oljelisenser der det ikke er utvinning fra før. Varsler «sluttfase» for olje.

I et programkapittel Vårt Land har fått tilgang til, lanserer KrF nye og høyere mål i klimakampen: Norske utslipp skal reduseres med minst 55 prosent innen 2030. Det er et litt høyere mål enn regjeringens eget. Dessuten skal utslippene reduseres til netto null i 2050.

– Forslaget innebærer en kraftig skjerping av KrFs klimapolitikk, sier sentralstyremedlem Erik Lunde som leder arbeidet med stortingsprogrammet for neste periode.

• LES OGSÅ: Muslimer delte ut roser til Stavanger-menigheten - folk ble rørt til tårer

Fremtidsvarsel: «Oljeeventyret er i en sluttfase»

Et av de store grepene i kampen mot en het klode er å senke utvinningstempoet for å omstille den norske oljenæringen. I utkastet fastslår programkomiteen at «oljeeventyret er i en sluttfase»:

– Tiden for å lyse ut nye, brede konsesjonsrunder og stimulere til leting etter mer olje, er forbi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder, heter det.

• LES OGSÅ: Solberg vil ha slutt på smittehets mot innvandrere

Følger ekspertråd - Norge skal bli fornybar nasjon

Lunde poengterer at KrF handler i tråd med Klimaomstillingsutvalgets anbefaling. Det var ledet av tidligere SV-leder Kristin Halvorsen og tidligere Høyre-statsråd Vidar Helgesen.

– De anbefalte dette tiltaket for å sørge for at petroleumsaktiviteten gradvis utfases. Det er en politikk for å sørge for at man ikke nå setter i gang ny leteaktivitet og nye investeringer i ulønnsomme prosjekter som forsinker prosessen med å omstille petroleumsnasjonen til en fornybar nasjon, sier Lunde.

Men noen sluttdato setter ikke KrF

Noen sluttdato for oljeutvinning er ikke aktuelt for KrFs del.

– Dette er ikke noen «skru-av-politikk», men et taktskifte. Vi setter ikke noen sluttdato og sier at alt bør kuttes tvert. Det kan være problematisk. Men det er en planlagt omstilling, sier han.

For å nå mål i Parisavtalen legger også KrF opp til en planmessig økning av CO2-avgiften. I sum blir partiets klimapolitikk kraftig fornyet.

– Vi er opptatt av å være radikal i klimapolitikken på en ansvarlig måte. Om olje og gass legges det nå en ansvarlig plan for å omstille – samtidig som den er ganske radikal, sier Lunde.

Slik blir det mer varig vern på kjøpet

I programutkastet varsles det at klimagrep for å nå utslippsmål til netto null skal gjelde alle sektorer av samfunnet og dekke alle klimagasser. 1,5 gradersmålet ligger i bunn. Og Norge bør ta initiativ til internasjonalt samarbeid for å få oljeproduserende land til å redusere produksjonen av olje.

KrF forplikter seg til:

• Varig vern mot oljeleting og petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak.

• Å sikre at det ikke åpnes for oljeleting i områder nordøst i Barentshavet.

• At oljeselskapene skal møte krav om at maritim aktivitet rundt leting og utvinning – som virksomheten til offshoreskip – skal skje med null- eller lavutslipp.

• At overføringene til statens investeringsselskap Nysnø for klimavennlig teknologi skal økes. Gjennomføring av et fullskala prosjekt for CO2-håndtering i Norge skal sikres.

Fortsatt stolte av gasskraftsaken

I KrFs programutkast er første kapittel viet til klimakampen. Det er ifølge Lunde «et signal». Men i KrFs kjerneområder vestpå er mye av sysselsettingen knyttet til olje- og gassnæringen.

– Deler av forslagene kan trolig møte motstand og skepsis?

– Det blir sikkert debatt. Men vi har også opplevd en sterk forventning i KrFs organisasjon om å skjerpe klimapolitikken. Og tiltakene våre gjør at vi kommer ut av dette med nye grønne næringer, svarer Lunde, og trekker linjer:

– Vi var et parti som gikk fra regjering på grunn av gasskraftsaken. Den historien er det fortsatt knyttet sterk stolthet til.

LES OGSÅ:

• Opposisjonen gir hospice-marsjordre til regjeringen

• «Koronaviruset har satt turbofart i endringer som kan redde klimaet»

---

NESTE PERIODE

  • Kristelig Folkeparti legger frem utkast til nytt stortingsprogram i nær fremtid.
  • Erik Lunde har ledet arbeidet med forslaget som nå lokal- og fylkeslag skal drøfte. Landsstyret kommer med en foreløpig innstilling i mars.
  • Programmet vedtas på landsmøtet i slutten av april neste år.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima