Nyheter

Klimaskeptikere prøver å påvirke Klimasøksmålet

Organisasjonen Klimarealistene har sendt inn et 64-siders skriv til ­Høyesterett før Klimasøksmålet kommer opp 4. november.

Denne artikkelen er ­skrevet av Filter ­Nyheter, som Vårt Land har en avtale med. Filter ­Nyheter er en fri og uavhengig nettavis som følger den norske pressens omforente etiske regelverk i Redaktørplakaten og Vær ­Varsom-plakaten. Les mer på Filter­Nyheter.no

Klimarealistene er en organisasjon som forfekter at det internasjonale forskningssamfunnet tar feil om global oppvarming.

«Vi representerer allmennheten», skriver Klimarealistene i innlegget. Skrivet er et såkalt «amicus curriae», som er ganske nytt i norsk rett – i motsetning til USA hvor det er ganske vanlig­. Tvisteloven har en paragraf (15.8) som sier at foreninger kan sende inn skriftlige innlegg til retten selv om de ikke er part i saken, «for å belyse allmenne interesser som en sak reiser». Kommer dommerne frem til at det er det, så legges også dette inn i dommernes vurdering av bevisene i saken.

LES ORIGINALARTIKKELEN HOS FILTER NYHETER: Klimarealistene blander sg inn i høyesterettssak

Klimarealistene: Det er ingen klimakrise

I skrivet går Klimarealistene mot hele grunnlaget for rettssaken, som er at olje- og gassutvinning og -forbruk bidrar til skadelig global oppvarming. Organisasjonen er både uenig i at det er noen klima­krise, at det er vitenskapelig konsensus om det, og de argumenterer mot at klimaendringene som foregår er skadelige for mennesker.

Klimarealistene viser til at det finnes forskere som støtter deres syn, og viser til at også forskere­ innen vitenskapelige grener som er relevante innen klimaforsk­ningen, som atmosfærefysikk, har skrevet under på et opprop om at det ikke finnes en klimakrise.

Oslo 20191104. 
Det  arrangeres markeringer over hele landet til støtte for Klimasøksmålet mot staten. Her fra Eidsvolls plass i Oslo. Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge var en av appellantene.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Frode Pleym i Greenpeace holdt appell til demonstranter i Oslo. Klimarealistene skriver til Høyesterett om ting de ikke har peiling på, mener han.


22 menn og én kvinne

Organisasjonens «vitenskapelige råd», som består av 22 menn og en kvinne med bakgrunn fra forskjellige realfaglige disipliner, går imot særlig vitnemålene fra klimaforskerne Bjørn Samset (partikkelfysiker, ansatt ved Cicero Senter for klimaforskning) og Eystein Jansen (professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, tidligere direktør ved Bjerknessenteret).

Klimarealistene mener Samset og Jansens konklusjoner er uriktige, fordi de bygger på modellbaserte klimascenarier. Klimarealistene mener klimamodellene feiler, og at all argumentasjon bygget på resultater fra disse dermed er uriktige.

Senere i innlegget bygger Klima­realistene argumenter basert på en av klimamodellene brukt i FNs klimapanels rapporter.

Organisasjonen går også inn på politiske forhold, som hvorvidt landene som har undertegnet Parisavtalen har ambisiøse nok mål og tiltak til å kunne innfri egne mål. Klimarealistene begir seg også inn på å analysere verdens energiforsyning og -markeder, og anklager Samset for å være en bløffmaker i sitt vitnemål om utslippskutt.

Høyesterett har ikke avgjort om innlegget blir tatt inn

Høyesterett opplyser til Filter Nyheter­ at den ikke har tatt en endelig avgjørelse på om innlegget vil bli tatt inn som en del av vurderingsgrunnlaget i saken, og at det vil bli avklart tidligste denne uken. For at innlegget skal bli godtatt, må saken etter loven være innenfor foreningens «formål og naturlige virkeområde». Hvis innlegget i form, omfang eller innhold er «dårlig egnet til å belyse allmenne interesser i saken», kan retten avvise innlegget­. Hva som er «dårlig ­egnet» er opp til retten å vurdere.

– Det Klimarealistene skriver som kan ha en relevans for retten­, er påstandene deres mot de seriøse fagekspertene som vitner for oss. Vi registrerer at Klimarealistene ikke forholder seg til vitenskapelig konsensus, og i tillegg skriver om ting som de i alle fall ikke har peiling på, som energiforsyning og fornybar teknologi, sier leder for Greenpeace, Frode Pleym.

LES ORIGINALARTIKKELEN HOS FILTER NYHETER: Klimarealistene blander sg inn i høyesterettssak

Greenpeace: Vi ser på innlegget som en kuriositet

Miljøorganisasjonene har fått mulighet til å kommentere Klimarealist­enes innlegg i svar-rundene med Høyesterett i forberedelsene til selve rettssaken. Greenpeace hadde ikke tenkt å kommentere innlegget, fordi de mener det ikke er relevant.

– Vi ser på Klimarealistenes innlegg som en kuriositet vi ikke vil bruke tid eller kalo­rier på i retten. Vi vil konsentrere oss om de instansene vi har fått støtte fra, så får ­staten fokusere på hvem de har fått støtte fra, sier Pleym.

Greenpeace-lederen omtaler innlegget som et støtteskriv til staten.

Fem organisasjoner har sendt innlegg til støtte for saksøkerne, Greenpeace og Natur og Ungdom. Tre av dem sendte også skriv til lagmannsretten: The Allard Lowenstein Foundation, Center for International Environmental Law (CIEL), og The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW). Nytt i denne rettsrunden er at FN og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har meldt seg på med et skriv hver, begge til støtte for miljøorganisasjonene.

Regjeringsadvokaten har skrevet til Høyesterett med beskjed at de ikke vil forholde seg til innlegget fra Klimarealistene.

LES MER:

Klimasøksmålets rettssak 4. november blir historisk

Svenskene tar tusenvis av miljøsaker til retten årlig

Miljøorganisasjonene tapte i lagmannsretten. Men hva sier dommen?

---

Klimarealistene

  • Klimarealistene er en ­organisasjon som forfekter at FNs klimapanel tar feil når de påstår at utslipp fra CO2 endrer klimaet dramatisk.
  • Organisasjonens «vitenskapelige råd», som består av 22 menn og en kvinne med bakgrunn fra forskjellige realfaglige disipliner.
  • De sier om seg selv at de er en partipolitisk uavhengig organisasjonsom mener at klimaet domineres av ­naturlige variasjoner.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter