Nyheter

Ginsburgs stemme for likestilling og rettferdighet vil bli savnet i USA og i resten av verden

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs død vil føre til økt polarisering av høyesteretts rolle i USA. Dessverre er Trump villig til det.

Natt til lørdag norsk tid ble det kjent at USAs høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg er død. 87-åringen ble en levende legende i både USA og i store deler verden. Ginsberg kjempet en utrettelig kamp for både likestilling og rettferdighet for loven. Som nyutdannet kvinnelige jurist møtte hun motstand og strevde med å få seg advokatjobb, til tross for at hun hadde toppkarakterer fra Harvard. Flere av sakene hun vant skapte presidens for likhet for loven mellom kjønn i USA. Hun ble utnevnt til høyesterettsdommer av Bill Clinton i 1993.

The notorious RBG

Hennes død utløste to sett av reaksjoner i USA. For det første opplever mange stor sorg over at en respektert og dyktig høyesterettsdommer var død. Til og med president Donald Trump hyllet Ginsberg: «Hun var en fantastisk kvinne og levde et fantastisk liv, uansett om man var enig med henne eller ikke. Dette var en trist beskjed å få». Ginsberg fikk en ikonisk status, nærmest som en rockestjerne blant yngre liberale. Hun var kjent under tilnavnet «The notorious RBG», et spill på navnet til den avdøde New York-rapperen The Notorious B.I.G. Det er blitt laget flere filmer og dokumentarer om hennes liv.

Men hennes død får også politisk implikasjoner. Den amerikanske høyesterett innehar en langt mer politisk rolle enn i Europa. En rask utnevnelse av hennes etterfølger kan føre til ytterligere polarisering i synet på høyesteretts rolle i innspurten av den amerikanske presidentvalgkampen.

Vil utnevne ny før valget

Republikanerne har allerede kunngjort at de vil stemme over Donald Trumps kandidat til ny høyesterettsdommer i Senatet før valget i november. Dette til tross for at de selv blokkerte Barack Obamas kandidat i underkant av et år før valget i 2016. Den gangen var en sentral begrunnelse at det kun var 10 måneder til valget.

LES OGSÅ: Dommerens Ruth Bader Ginsbergs død kan endre USA

Republikanerne frykter nå å tape valget. Dersom Trump får på plass en ny dommer vil høyesterett bestå av seks konservative og tre liberale. Det vil få en politisk effekt i mange tiår fremover. Særlig fordi Trumps kandidater skal være relativt unge. En ny Trump-utnevnelse kan dessuten forene motstridende krefter i det republikanske partiet og gi Trump mer vind i seilene i innspurten av valgkampen. Men det er ikke gitt at alle republikanerne i Senatet stiller seg bak ham.

Ginsberg ba selv om utsettelse

Før Ginsburg døde ba hun selv Trump om å utsette utnevnelsen til etter valget. Det er ikke vanskelig å forstå, siden hun var en uttalt motstander av Trumps politikk. Det var særlig Trumps likestillingspolitikk og omtale av kvinner hun tok avstand fra.

Trump bør uansett la utnevnelsen ligge til etter valget. Han har tidligere blitt kritisert for sitt politiske press mot høyesterett. Han omtalte blant annet den konservative sjefsdommeren, John Roberts, som «Obama-dommer», selv om Roberts ble utnevnt av republikaneren George W. Bush. Foranledningen var at Roberts inngikk i et flertall som blokkerte Trumps innvandringsstopp, fordi han mente den var i strid med konstitusjonen. Roberts har selv hatt flere disputter med Trump om domstolens uavhengige rolle. En hasteutnevnelse få dager før valget kan bidra til å styrke et polarisert og politisert syn på høyesterett.

Republikanerne vil dessuten framstå lite konsekvente hvis de bytter argumentasjon rett før et valg. Mens de i 2016 sist mente det var feil med utnevnelse i et valgår, er de nå villig til å utnevne få dager før valget, fordi det gagner dem selv.

Likestillingsikonet vil bil savnet

Uansett om ny dommer blir utnevnt før eller etter valget vil det bli et stort tomrom etter Ruth Bader Ginsburg. Hennes lange erfaring, hennes prinsipielle tenkning og hennes tydelige stemme for likestilling og rettferdighet vil bli savnet både i USA og i resten av verden.

LES OGSÅ:

Les mer om mer disse temaene:

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter