Nyheter

Tangensaken: Sentralbanksjefen har flere forklaringsproblem

Øystein Olsen, sentralbanksjefen i Norges Bank, undervurderte de problematiske sidene ved å ansette Nicolai Tangen som Oljefond-sjef. Det bidrar til å svekke hans tillit samtidig som det sår tvil om Tangens legitimitet.

Nikolai Tangen.

Mandag kom responsen fra representantskapet i Norges Bank i det som er blitt vårens finansføljetong. Avsender er Julie Brodtkorb, og meldingen til hovedstyret i Norges Bank er krystallklar: Det gikk ikke riktig for seg da Nicolai Tangen ble ansatt i det som er en av Norges viktigste toppstillinger. Dette kan gå ut over tilliten til Norges Bank, slår representantskapet fast.

Tangen har vært uryddig og upresis

Også Nicolai Tangen har vist uryddighet når det ble fremstilt som om han skulle trekke seg ut av alt som hadde med AKO Capital å gjøre, for å unngå dobbeltroller, idet han skulle tiltre som toppleder i Oljefondet.

Det skal han ikke. Slik tolker i hvert fall representantskapet det underlaget Tangens advokat har levert fra seg til nå. Han er fortsatt majoritetseier i AKO og vil indirekte kunne få inntekter fra selskapet.

Her har kommunikasjonen Nicolai Tangen har gitt til offentligheten, både i intervjuer og da ansettelsen ble offentliggjort, vært upresis. Det kan bli hans bane i denne saken. Uryddighet er ikke forenlig med å være leder for Norges felles pengebinge.

Sentralbanksjefen undervurderte sprengkraften

Men fortsatt hviler det største ansvaret på Øystein Olsen, sentralbanksjef og leder av ansettelsesutvalget. Han har undervurdert sprengkraften i ansettelsen. Han har heller ikke fremstått som stødig og prinsipiell i spørsmålene rundt bruk av skatteparadiser i de debattene han har deltatt i.

De etiske retningslinjene i Norges Bank fremstår som uoversiktlige, mener representantskapet, og viser til det omtalte seminaret der Nicolai Tangen inviterte avtroppende oljefondsjef og betalte deler av opphold og reise. Dette er Olsens ansvar.

Offentlighetsloven ble ikke fulgt da Nicolai Tangens navn på søkerlisten ble holdt hemmelig helt til det siste. Det skjer i mange ansettelsesprosesser, men det gjør det ikke mindre alvorlig. Også dette er Olsens ansvar.

Presset til å rydde opp i etterkant

Hvordan den enorme pengebingen Nicolai Tangen har privat skulle forvaltes, ble ikke avklart før ansettelsen ble kjent. Det er i seg selv oppsiktsvekkende.

Dobbeltrollen er så åpenbar at Norges Bank burde ha satt sine beste folk til å sortere – lenge før pressen begynte å stille spørsmål. Slik saken har utviklet seg, fremstår det som om Norges Bank og Nicolai Tangen blir presset til å rydde opp i etterkant. Det bidrar ikke til å styrke tilliten til noen av dem.

Det mest alvorlige spørsmålet: Skattereglene

Det siste spørsmålet er det mest alvorlige: Hvilke skatteregler forholder Nicolai Tangens seg til? Representantskapet fastslår «at skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal være i tråd med Oljefondets og Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet».

Da hjelper det ikke at Nicolai Tangen sier at han har betalt sin skatt med glede og etter alle regler og lover. Vi må vite det. Det gjør vi ennå ikke. Tangen har ennå ikke klargjort og dokumentert hvordan det skal være mulig å etterprøve hans portefølje og inntekter. Før han har gjort det, kan han ikke bli Oljefondsjef.

LES MER OM TANGEN-SAKEN

Eksklusivt intervju med Vårt Land: Å bli oljefondsjef er et verdivalg

• Arne Johan Holvland: Nicolai Tangen er rett oljefondsjef

• Tina Søreide: Koblinger som ikke er tillitvekkende

• Veslemøy Østrem skrev også denne kommentaren tidligere, om tre lekser Tangen kan gjøre i sommerferien.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Veslemøy Østrem

Veslemøy Østrem

Veslemøy Østrem har vært nyhetsredaktør i Vårt Land siden september 2019. Hun har ansvar for avisens nyhetsavdeling og publiseringsavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter