Nyheter

Reagerer på verdidokument

Indremisjonsforbundets nye folkehøgskole på Sjøholt krever at nyansatte skriver under på et verdidokument, der de stiller seg bak organisasjonens grunnsyn, blant annet om ekteskap. Det har skapt sterke reaksjoner.

Stortingsrepresentant frå Senterpartiet, Jenny Klinge, reagerer kraftig på skolens verdidokument.

– Det er rett og slett trist. Her gir skolen et tydelig signal om hva som er feil måte å leve på overfor ungdom i en sårbar fase av livet, seier Klinge til nrk.no.

Indremisjonsforbundet støtter seg på Likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 9 om Lovlig forskjellsbehandling, og paragraf 30 om Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser. Loven sier tydelig hva man ikke kan spørre om i ansettelsesintervjuer, blant annet religion og livssyn.

Unntak

Men loven har unntaksbestemmelser: «Innhenting av opplysninger om søkerens samlivsform, religion eller livssyn er tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet». Krav om slike opplysninger må oppgis i utlysningen.

I det aktuelle dokumentet star det blant annet at «ekteskapet skal være mellom mann og kvinne, monogamt og livslangt».

Medieleder i IMF, Petter Olsen, sier til NRK at ekteskapet mellom mann og kvinne er helt avgjørende for deres tro, og at de ikke gjør noe ulovlig.

– Men vi erkjenner at dette er motstrøms i dagens samfunn, sier Olsen.

Partikontoret i Frp ville ikke ansatt en SV-politiker. På samme måte krever vi at ansatte i vår organisasjon støtter vårt verdigrunnlag, seier generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet til lokalavisen Bygdebladet.

Dokumentasjon

Daglig leder i Noregs Kristelege Folkehøgskulelag, Andreas Melberg forutsetter at skolens styre har utarbeidet dokumentet i tråd med lovverket.

– Det er viktig at de definerer tydelig hvorfor hver enkelt stilling skal komme inn under unntaksbestemmelsen. Men jeg skjønner også at det kan vekke sterke følelser når samlivsform i verste fall kan utelukke deg fra en stilling, sier Melberg.

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Jan Erik Sundby, forteller at av deres 115 tilknyttede skoler, har omlag 80 av dem slike dokumenter. Slike skriftlige grunnlag for ansettelsesavtaler har vært brukt i flere tiår.

– Skolenes styrer avgjør anvendelsen av verdidokumenter, og de må nøye dokumentere at ansettelsen er av en karakter som formidler skolens livssyn.

KFF sine medlemmer har ikke hatt saker innklaget til diskrimineringsombudet de siste fem årene.

– I den praktiske hverdagen får man mye på plass gjennom en samtale om de faktiske arbeidsoppgavene, og det råder en pragmatisk holdning i slike saker. Men selv om dette er en klart lovfestet rett, er det noe som kan skape forargelse i dagens samfunn, sier Sundby.

LES MER: Godkjent folkehøgskole

---

Folkehøgskole

  • Sjøholt folkehøgskole i Ålesund kommune på Sunnmøre, starter opp fra høsten 2020. Skolen er eid av Indremisjonsforbundet og retter seg mot ungdom i alderen 16 til 18 år.
  • Folkehøgskolen er nylig godkjent av Kunnskapsdepartementet, for inntil 100 elever med oppstart fra høsten 2020.

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter